starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

12-09-2006 11:06

A A A

* Na posiedzeniu w dniu 7 września starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz członkowie Zarządu Powiatu podziękowali za dotychczasową długoletnią pracę i współpracę z samorządem powiatowym dyrektorce Liceum Profilowanego w Iłowie Jadwidze Jakubowskiej. Nastąpiło to w związku z przekazaniem obowiązków prowadzenia tej placówki gminie Iłów.
* Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił wnioski dyrektorów szkół o zatrudnienie nauczycieli – emerytów. Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie ich tam, gdzie w szkołach nie ma nauczycieli potrzebnych przedmiotów, najczęściej zawodowych lub specjalnych.
* Jerzy Królik z Wydziału Gospodarki Mieniem poinformował, że pod koniec września mogą być ogłoszone wyniki rozmów z Urzędem Miasta, które ustalą jednakowe zasady dystrybucji i wywozu wierzchniej warstwy humusu z „Pól Czerwonkowskich”. Starosta Józef Gołębiowski, który sprowadził do Sochaczewa tego ogromnego inwestora budującego Centrum Logistyczne - Produkcyjne, polecił w pierwszej kolejności żyzną ziemię przeznaczyć na poprawę struktury gleby i rekultywację terenów w szkołach i placówkach powiatowych, które wyrażą takie zapotrzebowanie.
* Jak się okazuje, po ostatnich ulewnych deszczach część dachów wymaga remontów i uszczelnienia. Postanowiono przystąpić do remontów w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza (konieczna jest tam wymiana pokrycia, a przy okazji wymiana instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych); Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie (dach nad łącznikiem); na ul. Ziemowita (siedziba Starostwa Powiatowego, dach nad salą gimnastyczna i oficyną Zespołu Szkół Specjalnych).
* Wyrażono zgodę na likwidację starego kotła grzewczego z osprzętem, znajdującego się na terenie Powiatowego Zarządu Dróg. Stary i praktycznie nieczynny kocioł zostanie zezłomowany.
* Skarbnik Teresa Pawelak przedstawiła przyjęty przez Zarząd projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu w roku 2006 na łączną sumę 761.609 zł. Jednocześnie zapoznała Zarząd w pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego w I półroczu 2006 r. Na dzień 30 czerwca zadłużenie powiatu wynosiło 22,58 proc., spadło więc o ponad 10 procent w stosunku do roku ubiegłego, a prawie 9 procent w stosunku do 1 stycznia tego roku.
* Na wniosek dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzeja Ciołkowskiego wyrażono zgodę na zakup z pieniędzy Powiatowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej map hydro-geologicznych, geologiczno – gospodarczych i geośrodowiskowych w kwocie 2.500 zł. Mapy w formie ploterowej i elektronicznej opracowane przez Państwowy Instytut Geologicznych stanowić będą niezbędny materiał informacyjny i porównawczy w postępowaniach prowadzonych przez wydział.
* W związku z organizacją na terenie Sochaczewa międzynarodowego turnieju judo, pomimo braku zaproszenia do organizacji tej imprezy, doceniając jej wagę i rangę na terenie miasta, postanowiono wyrazić zgodę na zaproponowane przez dyrektora ZS RCKU Dariusza Miłkowskiego bezpłatne zakwaterowanie uczestników turnieju w internacie szkoły.
Andrzej Wach