starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Centrum Logistyczno-Handlowe na Polach Czerwonkowskich

21-09-2006 09:30

A A A

Postęp prac na budowie i zatrudnienie pierwszych pracowników były głównymi tematami rozmów, jakie odbyły się 12 września na terenie powstającego nowego Centrum Logistyczno – Produkcyjnego. Na spotkaniu obecni byli prezes Piotr Michalski oraz dyrektor ds. inwestycji w Europie Centralnej Wiesław Gontkiewicz z firmy Parkridge, dyrektor techniczny Cezary Zbierski oraz Grzegorz Przytulski i Krzysztof Perzyński z firmy Proctor & Gamble, Jacek Spólnik - kierownik budowy ze spółki GOLDBECK, głównego wykonawcy oraz starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz wraz z dyrektorem Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Krzysztofem Żyżyńskim.
Na „Polach Czerwonkowskich” powstaje teraz pierwsza część wielkiej hali magazynowo – produkcyjnej, która przeznaczona jest dla firmy Proctor & Gamble. Zaawansowane są prace przy ciągnącej się od ul. Głowackiego bocznicy kolejowej, budowana jest ulica Olimpijska i podjazdy załadowczo – rozładowcze dla samochodów. Jak wynika z informacji dyrektora Zbierskiego, najprawdopodobniej pierwsze zatrudnione tam osoby rozpoczną pracę na początku przyszłego roku, a aktualnie potrzebni są mężczyźni niekarani, z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, posiadający średnie wykształcenie i uprawnienia na wózki widłowe.
Żeby ułatwić mieszkańcom powiatu chętnym do podjęcia pracy składanie wniosków i życiorysów, starosta Józef Gołębiowski, który sprowadził do Sochaczewa tego ogromnego inwestora budującego Centrum, po uzgodnieniu z nowym pracodawcą postanowił zorganizować w Starostwie Powiatowym „skrzynkę kontaktową”, czyli punkt przyjmowania tych dokumentów. Jest to spowodowane tym, że dotychczas P&G nie posiada w Sochaczewie swojego biura, które mogłoby pełnić tę rolę. Starosta chce umożliwić wszystkim chętnym możliwość złożenia wniosków, które nie będą oczywiście rozpatrywane w starostwie, lecz w całości przekazane zostaną firmie Proctor & Gamble.
Wnioski w formie życiorysów (curriculum vitae) można składać od dnia 25 września w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, przy ul. Piłsudskiego 65, od poniedziałku do piątku w godz. 9,oo – 15.oo.
Jednocześnie na budowie cały czas trwa pryzmowanie 40 – 60 cm warstwy żyznego humusu. Uzgodnienia starosty Józefa Gołębiowskiego i burmistrza Bogumiła Czubackiego idą w kierunku podzielenia uzyskanego humusu na dwie części – dla miasta i powiatu. Na razie ustalono, że część z tej ziemi wykorzystana zostanie dla potrzeb własnych tych samorządów, a właściwie ich placówek - reszta rozprowadzona pomiędzy mieszkańców. Podania dla mieszkańców miasta przyjmowane są w Urzędzie Miasta, dla mieszkańców gmin w Starostwie Powiatowym. Reszta ustaleń nastąpi po zakończeniu pryzmowania i obliczeniu ilości i wartości zgromadzonej ziemi.
Andrzej WachZOBACZ GALERIE