starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

21-09-2006 09:36

A A A

* Na posiedzeniu w dniu 14 września starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz członkowie Zarządu Powiatu wręczyli dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mirosławowi Szczepanowskiemu akt powierzenia mu obowiązków dyrektora na okres następnych pięciu lat. W uznaniu dotychczasowych zasług i celującej oceny pracy dyr. Szczepanowski został mianowany na następny okres bez obowiązku startowania w konkursie na to stanowisko.
* Starosta Józef Gołębiowski przedstawił Zarządowi wniosek do wojewody mazowieckiego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu użytkowania Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w dotychczasowej lokalizacji do czasu pozyskania nowej lokalizacji DPS.
* Pozytywnie zaopiniowano kandydatury dyrektorów placówek na stanowiska – zastępcy dyrektora ZS RCKU ds. pedagogicznych Elżbieta Kropiak, kierownik kształcenia praktycznego ZS RCKU Marek Tekliński, kierownik internatu w MOS Załusków Marianna Włodarczyk.
* Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do planowanej przez ZOZ Szpitala Powiatowego sprzedaży nieruchomości przy ul. Świerczewskiego 11. Jest to teren po Poradni Zdrowia Psychicznego, która została przeniesiona na teren szpitala. Działka ma powierzchnię 791 mkw, na której stoi budynek o powierzchni 213 mkw. i budynek gospodarczy 81 mkw.
* Zarząd Województwa Mazowieckiego 16 sierpnia zarekomendował przebieg drogi wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie w kierunku Skierniewic ulicami Piłsudskiego, Licealną, Żyrardowską (do ronda), obwodnicą Sochaczewa do ul. 15 Sierpnia i dalej w stronę Skierniewic. Wówczas droga ta połączona zostanie w pełny ciąg, który aktualnie kończy się na Al. 600-lecia od strony północnej i 15 Sierpnia od strony południowej. W związku z tym nastąpić będą musiały zmiany kategorii dróg i ulic – pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej ul. 15 Sierpnia od ul. Licealnej do wiaduktu obwodnicy; zaliczenia do dróg wojewódzkich ul. Piłsudskiego, Licealnej (od Piłsudskiego do Żyrardowskiej); Żyrardowskiej (od Licealnej do ronda na obwodnicy). Jednocześnie ul. 15 Sierpnia od Licealnej do wiaduktu obwodnicy stałaby się ulicą miejską, zaś miasto przekazałoby ulice Licealną od Piłsudskiego (wraz z wiaduktem nad torami) oraz Żyrardowską. Do wprowadzenia tych zmian niezbędne są zezwalające na to uchwały Rady Powiatu i Rady Miejskiej, a ostateczna będzie decyzja Sejmiku Mazowieckiego.
* Starosta Józef Gołębiowski poinformował o ustaleniach spotkania z przedstawicielami firm zagospodarowujących Pola Czerwonkowskie. Rozmowy dotyczyły systemu naboru do pracy w firmie Proctor & Gamble, terminów prac i sposobu dystrybucji ziemi zebranej z pól.
* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił zatwierdzony przez starostę Gołębiowskiego plan zimowego utrzymania dróg. W planie nastąpiła tylko jedna zmiana w stosunku do roku ubiegłego – do planu odśnieżania weszła droga Brochów – Andrzejów. W trzecim standardzie odśnieżania ujętych zostało 19,5 km dróg powiatowych, w czwartym – 16,6 km, w piątym 163 km, a nieobjętych odśnieżaniem zostało 61,5 km.
* Na wniosek dyrektora Najdzika postanowiono wykonać w tym roku na moście w Kozłowie Biskupim remont i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej (oczyszczenie, piaskowanie i malowanie). Ze względu na to, że dwa ogłoszone przetargi nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy (na pierwszy nie zgłosiła się żadna firma, na drugim kwota kosztorysowa przekroczona została o 51 tysięcy złotych i przetarg musiał zostać unieważniony) postanowiono za pierwotną sumę wyceny, tj. 235 tysięcy złotych wykonać zabezpieczenie antykorozyjne, natomiast w przyszłym roku zrobić wymianę górnego pokładu mostu.
* W związku ze zmianą koncepcji remontu i modernizacji mostu w Kozłowie Szlacheckim oraz propozycją zwiększenia nośności do 40 ton, Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się do wójta gminy Nowa Sucha z wnioskiem o pozytywne uzgodnienie zmian w projekcie, w którym trzeba m.in. ująć zastąpienie dotychczasowych dźwigarów kratownicowych blachownicami; wybudowanie nowych przyczółków z uwagi na ich zły stan techniczny, zbyt wielki zakres przebudowy istniejących przyczółków oraz potrzebę zwiększenia światła mostu; wykonanie umocnienia brzegów rzeki na odcinku po 50 m w górę i w dół rzeki materiałami naturalnymi; umocnienie podmytych filarów narzutem kamiennym.
* Skarbnik Teresa Pawelak przedstawiła przyjętą przez Zarząd uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w roku 2006 na łączną sumę 738.414 zł. Są to głównie przesunięcia między paragrafami wydatków, nie zwiększające ani nie zmniejszające ogólnych sum budżetowych. Największa suma (492 tys. zł) dotyczy konieczności przepisania całego budżetu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie w związku ze zmianą nazwy Ośrodka. W pozostałych jest m.in. przeznaczenie z innych źródeł 26 tys. zł na remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych, 32 tys. zł na wymianę okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina, 5 tys. na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg, przyjęcie 42 tys. zł jako zwiększenia dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
* Istnieją szanse na wykonanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy powiatowym szpitalu jeszcze w tym roku – poinformowała sekretarz powiatu Zofia Romanowska. Złożony do Urzędu Marszałkowskiego jeszcze przed wakacjami wniosek o dofinansowanie budowy oraz zakupu karetki przewozowej po interwencjach starosty Gołębiowskiego uzyskał pozytywną opinię i na ogólną sumą tych dwóch przedsięwzięć wynoszącą 511.977,55 zł z funduszu marszałka szpital otrzyma 435 tys. zł. Reszta pochodzić będzie z pieniędzy powiatu i szpitala.
Andrzej WachZOBACZ GALERIE