starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

26-09-2006 10:47

A A A

* Na posiedzeniu w dniu 21 września starosta Józef Gołębiowski przedstawił obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu. Na terenie powiatu sochaczewskiego dokonano podziału na trzy okręgi wyborcze. Okręg nr 1 obejmuje gminy Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Rybno, a wybieranych będzie z niego 5 radnych. W okręgu nr 2 wybieranych będzie 6 radnych, a obejmuje on gminy Nowa Sucha, Sochaczew, Teresin. Okręg 3 stanowi miasto Sochaczew, z którego do Rady Powiatu zostanie wybranych 10 radnych. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, pokój nr 13, tel. 0 – 46 864 – 18 – 40.
* Zarząd zatwierdził przedstawione przez dyrektora Wydziału Oświaty Marek Fergiński arkusze organizacyjne szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2006/2007. Ogółem takich szkół jest 34, a w 164 oddziałach uczyć się będzie 4.308 uczniów.
* Przyjęta została uchwała o powołaniu komisji stypendialnej do oceny wniosków na przydział stypendiów w ramach programów „Studia bez barier – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007” oraz „Matura bez barier – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007”. W skład komisji weszli wicestarosta Stefan Grefkowicz - przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć – zastępca przewodniczącego i dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński – członek komisji.
* Dyrektor Wydziału Rolnictwa Andrzej Ciołkowski przekazał wnioski o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Topolowa 3 (utylizacja płyt azbestowych – dofinansowanie w wysokości 5.000 zł) oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 15 Sierpnia 49 (4.500 zł na termomodenizację). Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.
* Skarbnik Teresa Pawelak przedstawiła przyjętą przez Zarząd uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w roku 2006 na łączną sumę 315.652 zł. Są to głównie przesunięcia między paragrafami wydatków, nie zwiększające ani nie zmniejszające ogólnych sum budżetowych. Największa suma to dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w szkołach rolniczych w wysokości 183.143 zł, w tym dla ZS RCKU na sumę 95.543 zł, dla ZS im. Kard. St. Wyszyńskiego w Teresinie – 87.600 zł. Za te pieniądze zakupione zostaną m.in. dwa samochody do nauki jazdy, ciągnik – kosiarka, tunel foliowy, stoły przesuwane, oprzyrządowanie warsztatów szkolnych. W pozostałych kwotach jest m.in. 110.999 zł na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Andrzej Wach