starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Szkoły w nowym roku

26-09-2006 10:49

A A A

Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione przez dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego aneksy arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2006/2007. Ogółem takich szkół jest 34, a w 164 oddziałach uczyć się będzie 4.308 uczniów.
Nie udało się w tym roku dokonać pełnego naboru do Liceum Ogólnokształcącego w Chodakowie, Liceum Profilowanego w Teresinie i Technikum Hodowli Koni w ZS RCKU, więc klasy te nie zostały ujęte w tegorocznym planie szkół.
Podopiecznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest 21.866, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie 53, a w internacie ZS RCKU 14.
W szkołach i placówkach pełnozatrudnionych jest 307 nauczycieli, suma nauczycieli niepełnozatrudnionych wynosi 40,38, administracja i obsługa to 124,90 etatów (podczas przejmowania szkół przez powiat było ich 145). Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, coraz mniej jest godzin ponadwymiarowych i zatrudnianych nauczycieli w wieku emerytalnym, co skutecznie zwiększa ilość przyjmowanych do pracy młodych nauczycieli. Ze względu na nadchodzący niż demograficzny (w przyszłym roku będzie o ok. 100 uczniów szkół średnich mniej, czyli sumarycznie 3 oddziały lekcyjne), z roku na rok może się także zmniejszać liczba obsługi i nauczycieli, choć nadal są kłopoty z pełną obsadą nauczycieli języków – angielski i niemiecki oracz przedmiotów technicznych.
Łączny miesięczny koszt wynagrodzeń nauczycieli to 1.205.325 zł, a pracowników administracji i obsługi 215.657 zł. Średnio jeden nauczyciel stażysta miesięcznie zarabia brutto (łącznie z wszystkimi dodatkami i godzinami ponadwymiarowymi) ok. 1.210 zł, kontraktowy – 1.705 zł, mianowany - ok. 2.500 zł, nauczyciel dyplomowany ok. 3.100 zł. W administracji średnia wynosi ok. 1.720 zł.
Łącznie powiat na całoroczne utrzymanie szkół otrzymał 23.396.003 zł subwencji oświatowej.
Z ciekawszych wskaźników wynika, że na jeden etat nauczycielski przypada – w ZS CKP – 13,89 ucznia, ZSO – 12,46, ZS kard. Stefana Wyszyńskiego w Teresinie – 10,64, ZS RCKU – 10,56 i ZS im. J. Iwaszkiewicza 10,08. Średnią, ze względu na swoją charakterystykę pracy pedagogicznej obniżają MOS Załusków (3,52) i Zespół Szkół Specjalnych (3,31).
Andrzej Wach