starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Języki obce w Teresinie

03-10-2006 10:04

A A A

Już po raz czwarty uczniowie szkół ponadpodstawowych obchodzili Europejski Dzień Języków Obcych. Tym razem 26 września gospodarzem uroczystych obchodów był Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie. Dyrektor szkoły Stanisław Wójcik witał przybyłych gości i zgromadzonych uczniów, reprezentujących wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu. A przybyli m.in. starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć, przewodniczący Komisji Oświaty Jerzy Krupa, Marek Fergiński – Dyrektor Wydziału Oświaty oraz Monika Błażejewska – doradca metodyczny ds. języków obcych, powiatowy koordynator corocznych obchodów. Dyrektorów szkół powiatowych reprezentowały Hanna Bonecka z ZS im. J. Iwaszkiewicza oraz Jolanta Kulpa-Szczepaniak z ZSCKP.
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić współczesnego człowieka nie posługującego się przynajmniej jednym językiem obcym. Zachęcanie do uczenia się języków obcych przez całe życie oraz promowanie nauki języków wśród młodzieży i dorosłych było celem i założeniem bogatego programu artystycznego, przygotowanego i zaprezentowanego przez uczniów z teresińskiego zespołu szkół.
Podziękowania za przygotowanie młodzieży do tegorocznych obchodów otrzymali z rąk starosty Gołębiowskiego nauczyciele języków obcych w Teresinie - Edyta Kocus, Dominika Kubiak i Dariusz Tymiński.
Monika Błażejewska stwierdziła, że nauczyciele języków obcych zatrudnieni w powiatowych szkołach, to w ogromnej mierze dobrze wykształceni fachowcy, znający doskonale swój przedmiot, posiadający wysoki poziom wiedzy metodycznej i merytorycznej nauczanego języka, ustawicznie doskonalący się w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wspinający się po szczeblach ścieżki awansu zawodowego oraz stale dążący do odnoszenia sukcesów swoich uczniów oraz własnych. Podziękowała nauczycielom języków obcych za dotychczasową owocną współpracę.
Ponieważ starosta Józef Gołębiowski podjął decyzję o powierzeniu Monice Błażejewskiej ponownie wykonywanie zadań doradcy metodycznego ds. języków obcych na okres kolejnych trzech lat, była okazja do gratulacji i życzeń następnych sukcesów.
Obchody Europejskiego Dnia Języków w powiecie sochaczewskim są ściśle powiązane z Powiatowym Konkursem Języków Obcych. Starosta Gołębiowski nagrodził 19 (spośród 250 startujących) uczniów, którzy w kwietniu wykazali się najwyższymi umiejętnościami językowymi. Najlepszymi okazali się – w znajomości języka angielskiego w liceach ogólnokształcących Magdalena Górnicka, Aneta Bińkowska i Michał Cotelnic (ZSO im. F. Chopina), w liceach profilowanych Justyna Dydak z ZS im. J. Iwaszkiewicza i Konrad Sauter z ZS CKP, w technikach Aleksandra Kazimierska z ZS im. J. Iwaszkiewicza.
Językiem niemieckim władali najlepiej – w liceach Michał Strożek, Magdalena Górnicka i Anna Bartosiewicz z ZSO im. F. Chopina, w technikach Marta Chmielewska z ZS im. J. Iwaszkiewicza.
Język francuski w liceach ogólnokształcących wygrali Joanna Torzewska, Maciej Jalowski i Anna Panek – ZSO im. F. Chopina, a wyróżnienia otrzymały Mariola Przanowska z ZS CKP i Marta Stępień z ZS RCKU.
Językiem rosyjskim w liceach ogólnokształcących najlepiej posługiwali się Mariola Olczak, Justyna Piasecka i Małgorzata Plewa, w liceach profilowanych Tomasz Ziółkowski – wszyscy z ZS CKP.
Starosta pogratulował laureatom umiejętności językowych, jakie reprezentowali podczas IV edycji konkursu powiatowego oraz podziękował nauczycielom, nie tylko szkolnym koordynatorom konkursu, którzy zaangażowali się w jego organizacją, ale tym wszystkim, którzy wnoszą ogromny wysiłek i serce w nauczanie młodzieży oraz efektywne przygotowanie ich do egzaminu maturalnego z języków obcych.
Na zakończenie gospodarz imprezy - dyrektor Stanisław Wójcik, podkreślił ponownie wagę uczenia się języków, zwrócił uwagę na wysokie wyniki egzaminów maturalnych z języków obcych w powiecie sochaczewskim i podziękował wychowankom i nauczycielom języków obcych za wkład pracy wniesiony w organizację imprezy powiatowej. Do słów tych przyłączyła się Monika Błażejewska podkreślając wspaniałą atmosferę, jaką stworzyli gospodarze tegorocznego Europejskiego Dnia Języków Obcych w powiecie sochaczewskim.
Andrzej Wach

ZOBACZ GALERIE