starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Nasiona dla rolników

03-10-2006 10:08

A A A

Jak poinformowała Agencja Rynku Rolnego, weszło w życie rozporządzenie w sprawie warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Wnioski o jednorazowy zasiłek celowy można składać do 15 października w ośrodkach pomocy społecznej.
Pomoc wyniesie 500 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów użytków rolnych. W przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 hektarów użytków rolnych zasiłek wyniesie 1.000 zł.
Dodatkowo, jak informuje resort, kwota pomocy zostanie zwiększona o ekwiwalent 1 tony pszenicy, czyli o 392 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub koniowate, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane klęską suszy wynoszą powyżej 30 proc. Wysokość szkód będzie ustalał kierownik ośrodka pomocy społecznej, na podstawie protokołów oszacowania, przekazanych przez wojewodów. Pomoc będzie przysługiwała rodzinom, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Z kolei samorząd województwa mazowieckiego zamierza przekazać 15 milionów złotych dla gmin dotkniętych skutkami suszy. Pieniądze te przeznaczone mogą być tylko na budowę sieci wodociągowych. W 281 z 314 gmin Mazowsza odnotowano takie straty. Każda z nich może ubiegać się o pieniądze. Jeszcze w tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie 8 milionów, a wójtowie, którzy złożą te projekty, mogą liczyć na 150 tys. zł dotacji na projekt, przy udziale własnym ok. 10 proc.
Andrzej Wach