starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

03-10-2006 10:10

A A A

Obradował Zarząd Powiatu
* Na posiedzeniu w dniu 28 września starosta Józef Gołębiowski poinformował o podpisaniu nowego porozumienia z Gminą Iłów na budowę drogi Piotrkówek – Iłów. Jest to związane ze zobowiązaniem gminy do wykonania dokumentacji projektowej drogi, którą gmina teraz będzie finansować, a dokumentację wykona Powiatowy Zarząd Dróg.
* Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek Urzędu Miasta w sprawie przeznaczenia części niektórych gruntów pod drogi i ulice miejskie .
* Pozytywnie zaopiniowano także wniosek mieszkańców ulicy Gawłowskiej o ujęcie w przyszłorocznym budżecie planu wykonania chodnika przy tej ulicy. Jest to zresztą zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Sochaczewskiego.
* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował Zarząd o aktualnym stanie prac nad przygotowaniem projektu technicznego przebudowy mostów przy ul. Młynarskiej.
* Skarbnik Teresa Pawelak przedstawiła przyjętą przez Zarząd uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w roku 2006. O 12.600 zł zwiększono plan stypendiów na program „Studia bez barier – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007”, o 81.500 zł środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego samochodu gaśniczo – ratowniczego na podwoziu uterenowionym.
Zarząd przyznał dodatkowe pieniadze na bieżącą działalność dla Domu Pomocy Społecznej (35.201 zł), Powiatowego Zarządu Dróg (30 tys. zł) oraz na remont dachu na budynku Starostwa przy ul. Ziemowita (30 tys. zł). Przewidziano także 153 tys. zł jako nagrody dla pracowników oświaty z okazji Dnia Nauczyciela, po 9 tys. zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie i Zespołu Szkół Specjalnych na organizację pracowni komputerowych oraz 30 tys. zł dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego na zwiększenie planów wydatków bieżących i opłaty za zanieczyszczenie środowiska.
Andrzej Wach