starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Mosty do zamknięcia ?

03-10-2006 10:11

A A A

Już w grudniu może nastąpić całkowite zamknięcie mostów na Utracie w ciągu ul Młynarskiej.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował Zarząd Powiatu o aktualnym stanie prac nad przygotowaniem projektu technicznego ich przebudowy. Jak się okazuje, Pracownia Projektowa „Promost Consulting” poinformowała PZD, że wstrzymuje prowadzone od lutego tego roku prace przy przygotowaniu dokumentacji.
Głównym powodem jest, jak pisze pracownia, „…przedłużający się termin wydawania przez Burmistrza Miasta Sochaczewa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Informujemy, że przedmiotowy wniosek złożyliśmy w Urzędzie Miejskim w dniu 19 kwietnia 2006 r. i do dnia dzisiejszego, pomimo naszych próśb o przyspieszenie sprawy nie otrzymaliśmy wymaganej decyzji.
Brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uniemożliwia nam opracowywanie pod względem formalno – prawnym projektu…”
Dodatkowo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji odstąpił od wcześniejszych planów koniecznego przeniesienia rury wodociągowej, która dotychczas tkwi w konstrukcji mostu i niejednokrotnie była przyczyną jego awarii.
Innym problemem jest zmiana decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który jeszcze w czerwcu wyrażał zgodę na wcześniej uzgodnioną przez starostę Józefa Gołębiowskiego z mieszkańcami Chodakowa i komitetem budowy mostu koncepcję. We wrześniu konserwator, po zapoznaniu się z symulacją natężenia ruchu na moście, wycofał swoją zgodę twierdząc jednocześnie, że most też jest zabytkiem. Dotychczas były nim jedynie zabudowania młyńskie, mosty zaś były w tzw. „strefie ochronnej, także podlegającej opiece konserwatora. Konserwator twierdzi, że jeśli będzie szeroki most, to spowoduje to ruch samochodów ciężarowych, który będzie wpływał destrukcyjnie na zabytkowy młyn. Przypomnieć należy, że most w założeniach miał mieć szerokość 6,0 m i nośność do 15 ton, tak aby umożliwić przejazd jedynie autobusom miejskim oraz dwumetrowy chodnik dla ruchu pieszego.
Wyrażono więc jedynie zgodę na remont, w dotychczasowym kształcie, formie i gabarytach. Remont z kolei z punktu widzenia konstrukcyjnego jest niemożliwy. W koncepcji przebudowy przewidziano wykonanie cienkich pomostów, aby pod obiektami „zmieścić” wielkie wody powodziowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wówczas nie będzie konieczności podnoszenia ulicy w rejonie zabytkowego młyna. Konserwator nie zgadza się na to, bo to jest zmiana formy mostu, ale w tym przypadku projektant nie uzyska pozwolenia wodnoprawnego, niezbędnego do wykonania projektu.
Budowlany pat może więc doprowadzić do tego, że 15 grudnia, gdy zakończy się termin dopuszczenia mostów do użytku (po kilkakrotnych ekspertyzach i wielu naprawach bieżących), mosty będą musiały zostać zamknięte dla ruchu.
Dlatego starosta Józef Gołębiowski postanowił zorganizować jak najszybciej wspólne spotkanie mieszkańców, przedstawicieli projektantów, konserwatora i samorządów, aby wyjaśnić wszelkie nieścisłości. To przecież mieszkańcy i okoliczni użytkownicy powinni mieć najwięcej do powiedzenia, i ich koncepcja przyjęta bez dodatkowych warunków.
Andrzej Wach