starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Komisja wyborcza rozpoczęła pracę

11-10-2006 11:48

A A A

Komisarz wyborczy w Płocku postanowieniem z dnia 28 września powołał Powiatową Komisję Wyborczą w Sochaczewie. W jej skład weszli – sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie Jacek Woźnica, z urzędu pełniący obowiązki przewodniczącego, oraz Barbara Mościszko, Mieczysław Rybicki, Danuta Papierowska, Andrzej Kowalik, Edward Bluszcz i Teresa Stencel.
Zadaniem komisji będzie zarejestrowanie kandydatów na radnych Rady Powiatu; zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości; zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym; rozpatrywanie skarg na działalność skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych; ustalenie wyników głosowania do Rady Powiatu i ich ogłoszenie.
Członkom Powiatowej Komisji Wyborczej przysługują zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wysokości 245 zł dla przewodniczącego, 225 dla zastępcy i 200 zł dla członka komisji, a także diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów.
W przypadku komisji obwodowych, które przeprowadzać będą głosowania w obwodach oraz ustalać wyniki głosowań, stawki te wynoszą w tym roku odpowiednio 165, 150 i 135 złotych.
Powiatowa Komisja Wyborcza w Sochaczewie dokonywać będzie rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 w pokoju nr 13. Godziny dyżurów komisji od 9 do 12 października od 9,oo do 15,oo, zaś w dniu 13 października (ostateczny termin zgłaszania list) od godziny 9,oo do 24,oo.
Andrzej Wach