starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Dukatowa Kapituła

17-10-2006 10:53

A A A

Trzecią edycję Powiatowego Konkursu Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” rozpoczęło 2 października posiedzenie powołanej przez starostę Józefa Gołębiowskiego Kapituły Znaku. W jej skład weszli (w kolejności alfabetycznej) Antoni Berdychowski, Tadeusz Jaworski, Mieczysław Kędzierski, Kazimierz Kubiak, Jadwiga Orczyk – Miziołek, Tadeusz Szymańczak, Sławomir Tomaszewski, Zbigniew Tomaszewski. Przewodniczącym Kapituły wybrano Zbigniewa Tomaszewskiego, jego zastępcą został Antoni Berdychowski, a sekretarzem Tadeusz Jaworski.
Obecny na posiedzeniu wicestarosta Stefan Grefkowicz ocenił „Dukat” jako inicjatywę, które już przez dwa pierwsze lata okazała się słuszną i cenną, co podkreślają także jej dotychczasowi uczestnicy i laureaci. Przekroczyła nie tylko powiatowe, ale i wojewódzkie granice, czego dowodem jest udział w tegorocznej „Polagrze” na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przybywa kategorii konkursowych, a coraz większe zainteresowanie (są już chętni do udziału w trzeciej edycji) wpływa na obopólne korzyści reklamowe i promocyjne na coraz szerszym forum.
Kapituła postanowiła zachęcić do udziału w konkursie także gospodarstwa rolne, agroturystyczne i prowadzące ciekawą działalność produkcyjno – usługową, wpływającą też na rozwój powiatu, zatrudnienie, promocję itp. Pod uwagę wzięte zostaną formy edukacyjne, np. przy unikalnej produkcji zwierzęcej. Ustalono też, że firma, która w ciągu kolejnych pięciu lat otrzyma za swoje produkty trzy znaki promocyjne, otrzyma specjalnego, wyróżniającego ją „Dukata”.
Kapituła konkursu już po raz trzeci zaprosiła wszystkich przedsiębiorców, rolników oraz instytucje do składania wniosków o nadanie Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Będzie on przydzielany w kategoriach produkt (przemysłowy lub przetwórstwa rolno – spożywczego), usługa oraz inicjatywa. Wzory wniosku oraz regulamin znajdują się w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego lub na stronie internetowej www.powiat.sochaczew.pl, a zgłoszenia przyjmowane będą do końca października. W listopadzie i grudniu odbywać się będzie kontrola jakości złożonych i udokumentowanych wniosków, zaś w styczniu przyznawane będą „Dukaty”. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 0 – 46 864 – 18 - 33.
Andrzej Wach