starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Sochaczewski dukat

27-04-2004 10:12

A A A

Powołana zarządzeniem starosty Józefa Gołębiowskiego Kapituła konkursu Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” zebrała się 16 kwietnia. Konkurs ma na celu promowanie produktów, usług oraz inicjatyw związanych z ziemią sochaczewską.
Głównym celem spotkania był wybór władz Kapituły oraz logo znaku. Przewodniczącym Kapituły został Zbigniew Tomaszewski z Mazowieckiej Izby Rolniczej, jego zastępcą Antoni Berdychowski z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Na sekretarza powołano Tadeusza Jaworskiego z Wydziału Promocji Starostwa. W skład Kapituły wchodzą także Mieczysław Kędzierski, prof. Kazimierz Kubiak, Marek Marcinkowski, Jadwiga Orczyk – Miziołek, Sławomir Tomaszewski, Tadeusz Szymańczak oraz Stefan Zdzisław Tymiński.
Wstępnie zaakceptowano logo znaku, zgłoszone w drodze ogłoszonego konkursu. Do najlepszego projektu zgłoszono jednak kilka poprawek, które wymagają uzgodnienia z autorem.
Informacja, w której zawarte zostały wszelkie dane dotyczące warunków i zasad udziału w konkursie Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”, będzie opublikowana na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wnioski i regulamin konkursu oraz wszelkie informacje dostępne będą także w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego, ul. Ziemowita 10, tel. 862 – 76 – 15/19, a także na XI Targach Rolnych i Przedsiębiorczości, które odbędą się w Sochaczewie 25 kwietnia.
Andrzej Wach

ZOBACZ GALERIE