starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Seminarium powiatowe w Sochaczewie

23-11-2006 11:38

A A A

W dniu 7 listopada 2006 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie odbyło się seminarium powiatowe zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego O/Bielice, a finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem szkolenia było przedstawienie ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, a wykładowcami byli doradcy MODR O/Bielice - Urszula Milczarek i Krystyna Saganowska. W seminarium wzięło udział ponad 100 osób, a byli wśród nich rolnicy z powiatu sochaczewskiego, przedstawiciele gmin, nauczyciele i uczniowie czwartych klas Technikum Rolniczego oraz doradcy MODR. W trakcie spotkania omówiono wsparcie obszarów wiejskich w ramach czterech Osi PROW. Ujęto w nich m.in. ułatwianie startu młodym rolnikom, renty strukturalne, modernizację gospodarstw rolnych, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, zalesianie gruntów, płatności NATURA 2000, wspieranie grup producentów rolnych, szkolenia zawodowe, korzystanie z usług doradczych, problemy odnowy i rozwoju wsi oraz lokalnych strategii rozwoju w Programie LEADER.
Szczegółowe materiały informacyjno - promocyjne, opracowane przez MRiRW, zawierające rozporządzenia wykonawcze dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z wzorami wniosków uczestnicy tego seminarium otrzymają na następnym spotkaniu, które odbędzie się w styczniu 2007 roku.
Blanka Krzemińska
MODR O/Bielice
Zdjęcia: Bożena KalkowskaZOBACZ GALERIE