starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Krótka koszula powiatów

23-11-2006 11:47

A A A

Niespełna 70 proc. wydatków powiatów na realizację przypisanych im zadań pokrywa subwencja ogólna, przyznawana samorządom corocznie ze skarbu państwa – twierdzi starosta Józef Gołębiowski. Przygotowanie projektu budżetu 2007, który do 15 listopada (w tym roku, że względu na wybory, termin został przedłużony) ma być przedstawiony Radzie Powiatu, było okazją do analizy przyszłorocznych dochodów i wydatków.
Jak się okazuje, powiaty pozostałe 30 procent muszą zdobywać we własnym zakresie – z funduszy i agencji rządowych, z puli ministerialnych dodatków lub z pieniędzy unijnych.
Budżet powiatu składa się w podstawowej wersji z trzech źródeł finansowania – subwencji ogólnej, oświatowej i dochodów własnych.
Subwencja ogólna wykorzystywana jest w zależności od sytuacji. Jeśli są jakieś bardzo pilne wydatki i nie wystarcza na nie pieniędzy z dochodów własnych, to trzeba brać z subwencji ogólnej. A co zostanie, przeznacza się przeważnie na drogi powiatowe. Chcielibyśmy finansować z tych pieniędzy budowę, modernizacje i remonty naszych dróg, ale przeważnie kończy się na łataniu dziur, bo na więcej nie wystarcza.
Oczywiście, najlepiej by było, gdyby powiaty miały dochody własne na tyle duże, żeby z nich realizować wszystkie swoje zadania, bez jakichkolwiek dotacji celowych czy subwencji. Ale tak, niestety, nie jest i jeszcze pewnie długo nie będzie.
Z kolei subwencja oświatowa jest z reguły zbyt niska w porównaniu z rzeczywistymi potrzebami. W całości przeznaczana jest na zadania związane z edukacją, a wiele zadań inwestycyjno – remontowych w oświacie musi być pokrywane z innych pieniędzy. Jednocześnie doświadczenie pokazuje, że z roku na rok do subwencji oświatowej dokładaliśmy i dokładamy coraz więcej z dochodów własnych.
Niestety obie te pozycje w budżecie zależą w całości od stanu finansów państwa i wyliczanek ministerstwa finansów.
Dlatego starostowie popierają inicjatywę Związku Powiatów Polskich o stworzenie odrębnego fundusz na utrzymanie dróg publicznych. Dotychczas nakłady na drogi wojewódzkie i krajowe są kilkadziesiąt razy większe niż na drogi powiatowe. Te dysproporcje trzeba zmniejszyć, bo w Polsce na 360 tys. kilometrów dróg 313 tys. km to drogi powiatowe i gminne. I to one są na co dzień bardziej potrzebne ludziom niż autostrady.
Co prawda, z roku na rok jakieś środki na ten cel zdobywamy, ale jest to łatanie dziur. Udało się skończyć duże inwestycje dróg Brochów – Strojec i Iłów – Brzozów, ale to kropla w morzu potrzeb. Bardzo ważne są teraz też chodniki, co przy zwiększonym ruchu samochodowym i ilości pojazdów staje się priorytetem przyszłej kadencji. A w samym powiecie sochaczewskim potrzeby na kompleksowe wyremontowanie i prawidłowe utrzymanie powiatowych dróg trzeba pieniędzy rzędu 25 – 30 milionów złotych.
Z tym budżetem jest więc jak z przysłowiową zbyt krótką koszulą chłopa – jak ją na plecy naciągnie, to mu wieje z drugiej strony.
Andrzej Wach