starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Starosta 6 grudnia

01-12-2006 13:45

A A A

Druga sesja Rady Powiatu III kadencji rozpocznie się 6 grudnia o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Andrzej Grabarek zaproponował radnym przyjęcie pięciu uchwał. Uchwała w sprawie obsadzenia mandatu radnego dotyczy objęcia w miejsce Mirosława Orlińskiego mandatu przez Wiesława Romana Kowalika, kandydata Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej z okręgu wyborczego nr 2, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
Radni mają też zamiar wybrać Starostę i Wicestarostę Sochaczewskiego, trzech członków Zarządu Powiatu i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Sesję zakończą interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Andrzej Wach