starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

DPS do 2009 roku

05-12-2006 11:40

A A A

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, którą rząd przyjął 14 listopada, zakłada wydłużenie do 2009 r. terminu dostosowania domów pomocy społecznej (DPS) i placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych standardów. Spośród 795 domów pomocy społecznej (w placówkach w całym kraju przebywa ok. 80 tys. osób) blisko 200 nie osiągnęło wymaganych standardów, które dotyczą m.in. powierzchni, przypadającej na jednego pensjonariusza, liczby personelu, przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowania wind w każdym ośrodku itp.
Jest to między innymi efekt protestów samorządów lokalnych, którym narzucono termin poprawy warunków pobytu pensjonariuszy, nie wspomagając samorządów żadnymi pieniędzmi na ten cel. Także Zarząd Powiatu, którego również ten problem dotyczy, skierował do wojewody mazowieckiego wniosek o przedłużenie terminu dostosowania sochaczewskiego DPS-u.
Minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata zapowiedziała wizytowanie domów pomocy społecznej, by podczas rozmów z pensjonariuszami dowiedzieć się, co należałoby poprawić w funkcjonowaniu ośrodków. Wizyty mają związek m.in. z ujawnianiem przez media przypadków niewłaściwych warunków dla pensjonariuszy w DPS-ach, zwłaszcza prowadzonych przez osoby prywatne. Rządowy projekt noweli przewiduje, że DPS-y, które nie osiągną standardów, od 2007 r. nie będą mogły podwyższać opłat za pobyt w placówce, zaś od 2008 r. nie będą mogły przyjmować nowych pensjonariuszy.
Sochaczewski DPS, znajdujący się w obiekcie będącym pod opieką konserwatora, nie może w nim wykonać żadnych prac narzuconych ustawą, jedynym więc wyjściem jest budowa nowych lub przystosowanie już istniejących na innym terenie pomieszczeń. Prace przygotowawcze i poszukiwanie nowych obiektów trwają już od dłuższego czasu, a przedłużenie terminu pozwoli na ich właściwe dokończenie.
Andrzej Wach