starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

PZD przed zimą

05-12-2006 11:42

A A A

Choć aura na szczęście na razie wielką zima nas nie straszy, w Powiatowym Zarządzie Dróg wszystko przygotowane jest na pierwsze śnieżne ataki. Zamówiono pierwsze tysiąc ton mieszanki (200 ton soli, 800 ton piasku), a jak poinformował dyrektor PZD w Sochaczewie Kazimierz Najdzik, przygotowany został plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/07. W tym roku spośród 260 km dróg do zimowego utrzymania przeznaczonych zostało 163 km. Nie planuje się zimowego utrzymania następujących dróg (lub ich odcinków) – Młodzieszyn - Mistrzewice, Stefanów – Witkowice, Rybno – Sochaczew, Koszajec - Konstantynów, Kozłów Biskupi – Kęszyce, Sochaczew – Dębówka – Zielonka, Szczytno - Chrzczany - Skotniki, Gradów – Jeżówka - Strugi, obejście miejscowości Skotniki, Seroki – Kaski, Leonów – Okopy - Wikcinek, Piotrkówek – Iłów, Wszeliwy – Bargowie, Brzozów – Sewerynów, przejście przez Brzozów, Wólka Smolana - Strojec, ul. Botaniczna, ul. Lubiejewska, o łącznej długości 61,44 km.
Pozostałe drogi utrzymywane będą w III, IV lub V standardzie odśnieżania.
III standard odśnieżania i usuwania gołoledzi to jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana na skrzyżowaniach z drogami, z koleją, odcinkach o pochyleniu większym niż 4 proc., przystankach autobusowych. W tym standardzie po ustaniu opadów śniegu czas usunięcia zasp luźnego śniegu oraz gołoledzi to 5 do 6 godzin Dotyczyć to będzie ulic Towarowej, Okrzei, Sienkiewicza, Botanicznej, Boryszewskiej, Inżynierskiej, Piłsudskiego, 1 Maja, Ziemowita, Staszica, Trojanowskiej, Młynarskiej, Mostowej, Brukowej, Gawłowskiej, Łąkowej, Księcia Janusza i Głowackiego oraz 1,5 km drogi Kamion – Witkowice – Żukówka. Razem to 19,437 km.
IV standard to jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W tym standardzie luźny śnieg i zaspy mogą jeszcze leżeć przez 8 godzin, od 8 do 10 godzin może występować gołoledź i przerwy w komunikacji. Objęte nim zostaną drogi Kożuszki – Żelazowa Wola, PKP Szymanów – Paprotnia, Topołowa – Teresin – Gaj, Teresin do drogi Paprotnia – Szymanów, stacja kolejowa Szymanów - Aleksandrów, Iłów – Giżyce (razem 16,612 km).
W V standardzie jezdnia jest odśnieżona, w miejscach zasp wykonany jest co najmniej jeden pas ruchu z mijankami. Posypana w miejscach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczone są przerwy w komunikacji nawet do 24 godzin.
Standardem tym objęte zostały drogi lub ich odcinki – Budy Iłowskie –Młodzieszyn, Iłów - Budy Iłowskie, Kamion – Witkowice - Sochaczew, Młodzieszyn - Helenka - Żukówka (od obwodnicy), Żelazowa Wola - Mokas, Wężyki - Rybno, Ruszki – Rybno - Jasieniec, Żdżarów - Rybno, Koszajec – Rybno, Brzozów - Wieniec /Koszajec/, Szwarocin – Erminów, Dębsk - Złota, Antoniew - Boryszew, Boryszew - Gradów, PKP Szymanów -Aleksandrów, Szymanów - Kaski, Szymanów - Oryszew, Kozłów Szlachecki - Nowa Sucha - Czerwona Niwa, Leonów - Okopy - Wikcinek, Paprotnia - Krubice, Iłów - Brzozów Pierwszy, Aleksandrów - Iłów, Sanniki - Iłów, Brochów - Wólka Smolana, Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie – Plecewice, Plecewice - Plecewice, Brochów- Andrzejów, Wypalenisko – Zosin (razem 162,891 km).
Postanowiono także włączyć do zimowego odśnieżania drogę Brochów – Andrzejów, ze względu na dojazd dzieci do gimnazjum w Lasocinie.
Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, tel. 862 – 25 – 68 w dni powszednie od godz. 7 do 15, a z chwilą wystąpienia utrudnionych warunków na drogach we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że tegoroczna zima nie będzie tak sroga i śnieżna jak poprzednia, gdy wszystkie wymienione wyżej złe warunki sprzysięgły się przeciw nam. Wbrew pozorom jednak dla drogowców lepsza już jest stała, choć mroźna aura, niż naprzemienne roztopy i opady oraz zamarzające nocą, a odmarzające w ciągu dnia drogi.
Andrzej Wach