starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Ziarno rzucone do duszy

05-12-2006 11:44

A A A

Uroczystości obchodów tegorocznego Dnia Pracownika Socjalnego w powiecie sochaczewskim odbyły się 23 listopada w osiemnastowiecznym pałacu Suskich w Giżycach, gdzie mieści się Dom Dziecka. Zgromadzonych gości – przedstawicieli gminnych i miejskiego ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, władz gminy Iłów i proboszcza parafii w Giżycach przywitał dyrektor PCPR Sylwester Szymański.
Mówił o konieczności rozumienia drugiego człowieka, tolerancyjności, wrażliwości na krzywdę i potrzeby ludzkie, solidaryzowania się z ludźmi cierpiącymi i potrzebującymi. Cechy tym ważniejsze w dniach śląskiej tragedii. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia ich służby dla społeczeństwa. Dyrektor Szymański dziękował za oddanie i poświęcenie pracowników socjalnych w ich służbie dla lokalnych społeczności.
Za pomoc i opiekę dziękowali wychowankowie Domu Dziecka w przygotowanym przez nich i wychowawczynie - panie Danutę Nowacką i Annę Frankowską programie artystycznym „Czarodziejski Ogród”. Życzyły w nim, aby „ziarno rzucone do duszy przyjęte zostało tak, jak ziemia przyjmuje ciepły deszcz”, a one dołożą „bukiety swoich serc”. Każdy obecny otrzymał piękne jabłko z życzeniami pod hasłem „A wdzięczność nasza bez granic”.
Dyrektor Krystyna Łapczyńska zaprosiła zebranych gości do zwiedzenia Domu, gdzie wychowankowie sami wykonują większość prac i przejmują zadania, także opiekuńcze nad młodszymi dziećmi. Dla starszych wychowanków jest specjalnie przygotowana, osobna mieszkalna część „przystosowania do życia”, gdzie usamodzielniają się przed opuszczeniem Domu.
Na zakończenie uroczystości dzieci zaprosiły gości na wspólny obiad.
Z okazji tego święta Zarząd Powiatu przyznał nagrody kierownikom powiatowych placówek socjalnych, kierownicy honorowali swoich najlepszych pracowników.
Andrzej Wach

ZOBACZ GALERIE