starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Andrzej Grabarek ponownie przewodniczącym

05-12-2006 11:57

A A A

Na kolejną kadencję wybrali na przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabarka radni podczas I sesji, która odbyła się 27 listopada. I był to jedyny wybór, jakiego dokonali radni. Pozostałe stanowiska mają być obsadzone podczas następnej sesji, która zaplanowana została na dzień 6 grudnia.
Pierwszą sesję prowadził do momentu wyboru Andrzeja Grabarka radny - senior Andrzej Chełpiński. Przywitał przybyłych na sesję gości, m.in. wicewojewodę Cezarego Pomarańskiego, radnego Sejmiku Mazowieckiego Jerzego Krupę, burmistrza Bogumiła Czubackiego, wójtów gmin powiatu.
Radni złożyli ślubowanie – „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie mogło być złożone z dodatkiem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ze zdobytego w wyborach mandatu zrezygnował Jerzy Żelichowski, który oświadczył, że skorzystał z propozycji burmistrza Czubackiego i wyraził zgodę na pracę przez kolejną kadencję na stanowisku wiceburmistrza Sochaczewa. Ponieważ przepisy wykluczają pełnienie obu tych funkcji jednocześnie, miejsce J. Żelichowskiego w Radzie Powiatu zajmie osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego, która uzyskała kolejno największą ilość głosów na tej samej liście. Nieoficjalnie wiadomo, że będzie to Wojciech Władysław Zbytniewski (200 głosów).
Wcześniej mandatu zrzekł się radny Mirosław Orliński, który w wyborach bezpośrednich został wybrany na wójta gminy Sochaczew. Jego miejsce już na najbliższej sesji zajmie Wiesław Roman Kowala, który zdobył kolejno największą ilość głosów na liście Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej (294).
Na przewodniczącego rady Halina Pędziejewska zgłosiła kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego A. Grabarka. Jak uzasadniała, osoba ta gwarantować będzie merytoryczność, obiektywizm i kulturę osobistą. Innych kandydatur nie było. Komisja skrutacyjna, w skład której weszli Jolanta Popiołek, Wiesław Domagalski i Zbigniew Pakuła, po zliczeniu głosów ogłosiła, że nowy przewodniczący otrzymał w tajnym głosowaniu 16 głosów „za”, dwoje radnych było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu. Ze względu na dwa „vacaty” udział w sesji brało 19 radnych.
Andrzej Grabarek podziękował Radzie za powołanie i zaufanie, jakim został obdarzony. Jak stwierdził, „to wielki zaszczyt, ale przede wszystkim obowiązek”. Obiecał, że traktował będzie tę funkcję jako służbę dla samorządu, wykonując swoje obowiązki zgodnie z prawem. Zadeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi, bez względu na przynależność partyjną lub klubową, poglądy polityczne lub inne zdanie. Współpracować będzie też ze wszystkimi samorządami powiatu sochaczewskiego, instytucjami i organizacjami pracującymi dla dobra powiatu. Życzył radnym sukcesów w pracy samorządowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a przede wszystkim, żeby ta kadencja przeszła do historii jako kadencja rady zgodnej w swoim działaniu, gdzie najwyższym dobrem będzie dobro mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
Podobne życzenia składał zebranym również Jerzy Krupa – radny Sejmiku Mazowieckiego, który dziękując mieszkańcom powiatu za poparcie jego kandydatury wskazywał na konieczność wykorzystywania środków unijnych. W latach 2007 – 2013 na rozwój infrastruktury województwa mazowieckiego otrzymamy 1,880 mld EURO, dodatkowo 700 mln EURO na programy branżowe – rolnictwo, służbę zdrowia, oświatę. Ze swojej strony deklarował pomoc i wspomaganie regionu ziemi sochaczewskiej na forum Mazowsza.
Andrzej Wach

ZOBACZ GALERIE