starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Radny albo urzędnik

05-12-2006 12:06

A A A

Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła opinię, że zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, starostwa powiatowego i urzędu marszałkowskiego, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej danej jednostki samorządowej. Osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny na okres piastowania przez nią mandatu radnego.
Zgodnie z nowelizacją ustaw ustrojowych o samorządach (gminnym, powiatowym i województwa) z 2005 roku, każdy radny zobowiązany jest w określonych terminach składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilno – prawnych zawartych przez małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka. Dotychczas niewypełnienie tych obowiązków lub niedotrzymanie terminu złożenia tych dokumentów powodowało wstrzymanie diety radnego. Teraz, od nowej kadencji samorządowej, w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego radny będzie z mocy prawa tracił mandat. Dotyczy to wszystkich radnych gmin, powiatów i województw.
Andrzej Wach