starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

05-12-2006 14:48

A A A

* Na chyba ostatnim w tej kadencji posiedzeniu w dniu 30 listopada Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierza Najdzika postanowił przeznaczyć 28.625 złotych na dodatkowe prace na moście w Kozłowie Biskupim. Jest to wymiana ubytków w elementach stężeń poprzecznych oraz podłużnic w stalowej konstrukcji, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem robót. 14.608 złotych kosztować będzie także antykorozyjne zabezpieczenie filarów mostu. Ponad 36 tys. zł przeznaczyć należy w przyszłym roku na wymianę górnego pokładu mostu. Dotychczasowy drewniany pokład wytrzymał już cztery lata.
* Dyrektor Najdzik omówił tegoroczny zimowy plan utrzymania dróg powiatowych. Praktycznie nie różni się od ubiegłorocznego, choć w ekstremalnych przypadkach trzeba będzie wziąć pod uwagę także zabezpieczenie ruchu na innych, nieprzewidzianych w planie drogach.
* Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w roku 2006. Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o 30.000 zł na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz o 15.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na sumę 5.000 zł dokonano zmian w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (zakup materiałów do remontu). Urealniono budżety przesuwając pieniądze w poszczególnych placówkach i wydziałach – komunikacji i transportu – 8.970 zł; Dom Dziecka w Giżycach – 7.674 zł; Powiatowy Urząd Pracy – 897 zł; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 14.100 zł. Po analizie planów finansowych zmian w łącznej kwocie 131.595 zł dokonano w szkołach – Zespół Szkół w Teresinie; Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego; Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza.
* Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres trzech lat powierzchni dachowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących na zainstalowanie anteny internetowej.
Andrzej Wach

ZOBACZ GALERIE