starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Powiat po wyborach

12-12-2006 10:25

A A A

Na II sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego radni wybrali na Starostę Sochaczewskiego Tadeusza Korysia. Wicestarostą został Piotr Osiecki, członkami Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak, Janusz Ciura i Tomasz Połeć, wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Jan Aleksander Łopata i Halina Pędziejewska. Przewodniczącym na pierwszej sesji radni wybrali powtórnie Andrzeja Grabarka.
Program sesji praktycznie obejmował tylko wybory. Ponieważ Państwowy Komisarz Wyborczy w Płocku dostarczył informacje o zmianach w składzie rady w związku z wygaśnięciem mandatów radnych Mirosława Orlińskiego i Jerzego Żelichowskiego, ślubowania złożyli kandydaci, którzy w wyborach osiągnęli na tych samych listach wyborczych kolejno największą ilość głosów – Wiesław Roman Kowala (Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej) i Wojciech Władysław Zbytniewski (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa). W ten sposób rada została skompletowana do ustawowego stanu 21 radnych.
Janusz Ciura zgłosił na stanowisko Starosty Sochaczewskiego kandydaturę Tadeusza Korysia. Kandydat złożył oświadczenie, że nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wyrokami zakazującymi pełnienie funkcji publicznych. Innych kandydatur nie było. Komisja skrutacyjna w składzie Jolanta Popiołek, Wiesław Domagalski i Zbigniew Pakuła po zliczeniu głosów oświadczyła, że w tajnym głosowaniu Tadeusz Koryś uzyskał 19 głosów popierających, jeden głos był przeciwny, a jeden nieważny.
W krótkim wystąpieniu nowy starosta podziękował za wybór i zapewnił, że zawsze będzie działał dla dobra powiatu sochaczewskiego i samorządu powiatowego, a szerszą informację o swoich planach i zamierzeniach przedstawi na następnej sesji.
Na stanowisko Wicestarosty Sochaczewskiego starosta Koryś zgłosił kandydaturę Piotra Osieckiego, który w tajnym głosowaniu uzyskał 12 głosów (9 było przeciwnych).
Starosta zgłosił także na funkcje członków Zarządu Powiatu kandydatury Janusza Ciury, Tomasza Połcia i Ryszarda Ambroziaka. Zgodnie z tłumaczeniem radcy prawnego Grażyny Błaszczyk, wniosek starosty obejmował cały skład Zarządu i dlatego radni głosowali jednocześnie za całym składem Zarządu, choć część z nich miała co do tego uwagi i chciała głosować indywidualnie na każdą kandydaturę. Zarząd otrzymał 12 głosów, 9 radnych było przeciwnych.
Rada Powiatu wybrała także dwóch wiceprzewodniczących Rady. Bogdan Dobrzyński zgłosił kandydaturę Jana Aleksandra Łopaty. Jan Łopata jest radnym drugą kadencję, w poprzedniej także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Otrzymał 17 głosów (4 głosy przeciwne). Na drugiego wiceprzewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury. Andrzej Chełpiński zgłosił Halinę Pędziejewską – radną I, II i III kadencji Rady Powiatu, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, zaś Józef Gołębiowski Jolantę Popiołek, której, jak uzasadniał, doświadczenie parlamentarne w Senacie RP gwarantuje wyniki i dobrą pracę na tym stanowisku. W związku z tą kandydaturą nastąpiła zmiana w komisji skrutacyjnej, a Jolantę Popiołek zastąpiła Urszula Pawlak. W tajnym głosowaniu radni głosami 11 do 10 wybrali na wiceprzewodniczącą Halinę Pędziejewską.
Przewodniczący Rady Andrzej Grabarek życzył wszystkim wybranym wytrwałości i osiągnięć w pracy samorządowej dla dobra powiatu, podziękował ustępującym starostom i Zarządowi.
Andrzej Wach

ZOBACZ GALERIE