starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Sześć uchwał na trzeciej sesji

12-12-2006 10:41

A A A

W najbliższy piątek, 15 grudnia o godz. 11,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się III sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego.
W programie sesji przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu oraz wyboru ich przewodniczących. Dla realizacji określonych zadań proponuje się powołanie siedmiu pięcioosobowych komisji – Budżetowej; Oświaty i Wychowania; Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej; Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Kultury, Sportu i Turystyki; Rozwoju Gospodarczego, Mienia Publicznego i Promocji. Powołana zostanie też trzyosobowa Komisja Statutowo – Regulaminowa.
Radni ustalą wynagrodzenie Starosty Sochaczewskiego. Zmienią też uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków na te zadania na rok 2006. Zatwierdzony ma zostać wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2006. Ostatni projekt uchwały dotyczy utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu Statutu.
Sesję jak zwykle zakończą interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Andrzej Wach