starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Nowi starostowie

12-12-2006 10:46

A A A

Rada Powiatu powołała 6 grudnia na okres trzeciej kadencji powiatu nowych starostów. Starostą Sochaczewskim został Tadeusz Koryś, startujący do wyborów z listy Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej.
Tadeusz Koryś mieszka w Paprotni, posiada wyższe wykształcenie, jest magistrem inżynierem rolnictwa. W roku 1968 ukończył Studium Nauczycielskie w Łowiczu; w latach 1975 – 79 studiował w Akademii Rolniczej w Lublinie; w roku 2002 ukończył Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; w roku 2004 – Podyplomowe Studia AGRO – UNIA na Akademii Rolniczej w Lublinie w zakresie polityki rolnej oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej; w roku 2005 – Internetową Szkołę Kadr Bankowych prowadzoną przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
Ukończył także kurs i złożył egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz kursy „Przyjazny Urząd” i „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
Od 1968 do 1981 roku pracował w oświacie szkolnej jako dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Iłowie (1968 – 1978) oraz wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach (1978 – 1981). Od listopada 1981 do grudnia 1985 r. był Naczelnikiem Gminy Teresin; od stycznia 1986 do lutego 2001 dyrektorem Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie. W latach 2001 – 2002 był kontrolerem w spółce „Polskie Młyny”, a od roku 2002 kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sochaczewie (Bielicach).
Zdobył zaszczytny tytuł „Samorządowiec roku 2006”, radny I, II i III kadencji Rady Powiatu.
Wicestarostą Sochaczewskim został wybrany Piotr Osiecki z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Piotr Osiecki jest rodowitym sochaczewianinem. W latach osiemdziesiątych znany zawodnik i trener pierwszoligowej drużyny rugby ORKAN Sochaczew, trzydziestopięciokrotny reprezentant Polski, w latach 1987 – 89 kapitan reprezentacji Polski, w roku 1989 wybrany został najlepszym polskim zawodnikiem. Grał także wiele lat w lidze francuskiej. Po powrocie do kraju, od 1 listopada 1995 do 30 kwietnia 2001 roku był dyrektorem Miejskiego Klubu Sportowego „ORKAN” Sochaczew, potem wygrał konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Funkcję tę pełnił od 1 maja 2001 do maja 2005 r. Od lipca 2005 r. pracował w Warszawie w spółce prawa handlowego.
Piotr Osiecki ma wykształcenie wyższe (magister ekonomii, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończył studia podyplomowe – specjalność rachunkowość. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych i Zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.
Pełni także funkcje społeczne, jest m.in. sekretarzem Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Rugby.
Andrzej Wach