starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

12-12-2006 10:47

A A A

* Zarząd Powiatu przyjął cztery uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dotyczy to nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Specjalnych (2 osoby) oraz Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie. W skład czterech komisji wchodzą przedstawiciele powiatu, kuratorium, dyrektorzy placówek, eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra Edukacji Narodowej oraz w jednym przypadku przedstawiciel związku zawodowego.
Egzaminy odbędą się 15 grudnia, a awans na stopień nauczyciel mianowanego wiąże się z podwyżką wynagrodzenia o ok. 300 zł.
* Zarząd przyjął uchwały o upoważnieniu starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia oraz wicestarosty Piotra Osieckiego do podpisania umów o dofinansowanie projektów stypendialnych „Matura bez barier – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007” i „Studia bez barier – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007”.
* Sekretarz Zofia Romanowska przedstawiła podanie dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Wiktora Gajdy o rozwiązanie umowy o pracę na tym stanowisku.
Andrzej Wach