starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Najpopularniejszy sportowiec i trener

15-12-2006 09:58

A A A

Rozpoczęła się V edycja Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Sochaczewskiego 2006 roku. Organizatorzy – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i redakcja „Expressu Sochaczewskiego” powołali Kapitułę Plebiscytu, w skład której weszli Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś jako przewodniczący oraz członkowie - Piotr Osiecki – wicestarosta, Jerzy Szostak – red. Naczelny Expressu Sochaczewskiego, Halina Pędziejewska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Mieczysław Głuchowski – dyrektor MOSiR, prezes Stowarzyszenia Razem i Sprawnie, Józef Szajewski – prezes KS Bzura Chodaków, Bronisław Maklakiewicz – prezes MKS Orkan, Ryszard Łakomski – wieloletni działacz sportowy, Tadeusz Jaworski i Maciej Małecki – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa, Radosław Jurzyk - prezes ULKS Tęcza Budki Piaseckie, Zenon Grąbczewski – specjalista ds. sportu oraz dziennikarze sportowi Sylwester Rożdżestwieński i Marcin Pręgowski.
14 grudnia, na pierwszym posiedzeniu, ustalono regulamin plebiscytu i harmonogram prac. Do 27 grudnia można nadsyłać na kuponach zamieszczanych w Tygodniku „Express Sochaczewski” zgłoszenia kandydatów. 28 grudnia Kapituła zatwierdzi ostateczną listę kandydatów, na którą będzie można głosować. Kandydatów, którymi mogą być sportowcy reprezentujący powiat sochaczewski w 2006 roku, mogą zgłaszać indywidualni kibice, klubu sportowe, organizacje społeczne i Kapituła Plebiscytu. Zgłoszeń można dokonywać jedynie na kuponach „ES” i powinny one zawierać krótkie uzasadnienia w postaci wyliczenia osiągnięć sportowych (tylko w roku 2006).
Głosowanie odbędzie się na kuponach „ES”. Za poszczególne miejsca na każdym kuponie sportowcy otrzymują punkty – za I miejsce – 5 pkt., za drugie 4 itd., za 5 miejsce – 1 punkt. Aby głos był ważny, musi być wpisanych 5 sportowców.
Z okazji piątej rocznicy plebiscytu zdecydowano o rozszerzeniu od tego roku formuły konkursu o wybór „Najpopularniejszego Trenera Roku”. Terminy zgłaszania kandydatów będą takie same jak w przypadku sportowców, a sposób głosowania także na kuponach, ale tylko na jedną kandydaturę.
ZOBACZ GALERIE