starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Bez gospodarstw pomocniczych

19-12-2006 11:04

A A A

Sejm znowelizował 7 grudnia br. ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którą do budżetu państwa zostaną włączone środki unijne. Włączenie do budżetu tych pieniędzy ma na celu ułatwienie ich wykorzystania. Wydatkami budżetu staną się wszystkie środki przeznaczane na finansowanie programów UE, co pozwoli państwu w pełni je kontrolować. Pojawią się też ułatwienia dla samorządów w pozyskiwaniu unijnych dotacji - w związku z tym powstanie m.in. nowa kategoria dotacji rozwojowych. W kolejnym etapie reformy finansów publicznych mają zostać zlikwidowane zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i samorządowe fundusze celowe. Wydatki zakładów budżetowych wyniosły w 2005 r. 9 mld zł, gospodarstw pomocniczych - ponad 2,2 mld zł, samorządowych funduszy celowych - ponad 1,8 mld zł. Wynika z tego, że likwidacja gospodarstwa pomocniczego przy ZS RCKU w Sochaczewie nieznacznie przyspieszyła tylko decyzje rządowe. Zlikwidowanych ma też zostać 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które dysponują majątkiem o wartości ponad 4,4 mld zł. Andrzej Wach