starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Dodatkowe pieniądze z PFRON

19-12-2006 11:06

A A A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dodatkowo 219 tys. zł dla potrzeb niepełnosprawnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Na ostatniej sesji radni na wniosek Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych postanowili podzielić te pieniądze dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (50 tys. zł – razem w tym roku stanowi to sumę 720.700 zł), ponad 34 tysiące na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (razem 300.000 zł), 40 tysięcy na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (razem 250.000 zł), a ponad 95 tysięcy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze (razem 495.198 zł). Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki pozostało 28 tysięcy złotych. Razem w tym roku dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sochaczewskiego (a według pobieżnych co prawda wyliczeń jest ich w powiecie prawie 11 tysięcy) przeznaczono prawie 1,8 mln złotych.. Andrzej Wach