starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Kontrakty z NFZ odroczone

19-12-2006 11:08

A A A

Do czasu ustalenia czytelnych zasad i realnego poziomu finansowania świadczeń medycznych w 2007 roku dyrektorzy szpitali powiatowych na Mazowszu postanowili odroczyć podpisywanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ, wbrew szumnym zapowiedziom ministra zdrowia, zaproponował dyrektorom plany finansowe na rok 2007 zmniejszające wartości kontraktów o średnio ponad 5 procent w stosunku do roku 2006. A już w 2006 roku tylko przez pierwsze trzy kwartały kontrakt był taki sam, jak w roku 2005; czwarty kwartał to 10 procent mniej, niż dotychczas. Dyrektor sochaczewskiego szpitala Wiktor Gajda wraz z innymi dyrektorami Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych przyjęli uchwałę, w której wskazują, że obniżenie poziomu finansowania spowoduje wydłużenie kolejek oczekujących i pogorszy jakość udzielanych świadczeń, co w konsekwencji może doprowadzić do realnego zagrożenia zdrowia i życia obywateli. Uniemożliwić może zakończenie rozpoczętych w szpitalach programów restrukturyzacyjnych i narusza zapisy ustawy o przekazaniu środków finansowych szpitalom na wzrost wynagrodzeń, która określa jednoznacznie, iż od 1 stycznia 2007 roku szpitale muszą otrzymać dodatkowo 30 procent środków wyliczonych w oparciu o poziom finansowania w I półroczu 2006 roku. Zmniejszenie podstawy finansowania spowoduje, że jednostki nie otrzymają należnych im środków w pełnej wysokości. Kolejne zmniejszenie kontraktów jeszcze bardziej pogłębi zapaść finansową szpitali powiatowych, co może wywołać kolejną falę napięć wśród pracowników służby zdrowia. Dyrektorzy zwrócili się także o poparcie ich starań przez Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego. Z kolei Związek Powiatów Polskich protestuje przeciwko decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który zablokował wydanie dodatkowych pieniędzy będących w posiadaniu oddziałów wojewódzkich NFZ, pochodzących ze zwiększonych wpływów ze składki zdrowotnej oraz dodatniego wyniku finansowego jeszcze z roku 2005. W zależności od województwa może to być od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Za te pieniądze można by zawierać dodatkowe umowy o świadczenia zdrowotne oraz płacić za tzw. nadwykonania, czyli wykonane świadczenia nie zawarte w kontraktach. Minister zdrowia Zbigniew Religia twierdzi, że projekt budżetu przewiduje na ochronę zdrowia na 2007 rok 5 mld 15 mln zł. Oznacza to wzrost o 32 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Gdzie więc są te pieniądze ? Andrzej Wach