starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

PZD w 2006

19-12-2006 11:10

A A A

Powiatowy Zarząd Dróg podsumował swoje prace wykonane w 2006 roku. Jak poinformował dyrektor Kazimierz Najdzik, ogółem wydano na inwestycje na drogach i mostach 2.146.343,65 złotego. Najwięcej pochłonęło zakończenie przebudowy drogi Brzozów – Iłów. W tym roku wykonano ostatnie dwa odcinki o łącznej długości 1.610 metrów, za 723.834 złote. Ze środków Mazowieckiego Programu Wsparcia pozyskano na tę inwestycję 542.876 złotych. Prawie 506 tysięcy złotych PZD wydał na dokończenie drogi Brochów – Strojec. W tym za 195 tysięcy zł położono nakładkę bitumiczną, a pozyskano na ten cel 100 tysięcy z rezerwy Ministra Finansów. 235 tysięcy kosztować będzie w tym roku zabezpieczenie antykorozyjne i wymiana pokładu na moście w Kozłowie Biskupim. Jak się okazało już po rozpoczęciu prac na moście, dodatkowo trzeba będzie też wzmocnić elementy konstrukcyjne, co zwiększy koszty remontu. Na wniosek wójta gminy Nowa Sucha, dokonana została zmiana koncepcji przebudowy mostu w Kozłowie Szlacheckim. Zwiększona zostanie nośność mostu z 15 do 40 ton, co wymaga przedłużenia terminu wykonania dokumentacji do marca 2007 roku. Wstrzymana została także procedura przygotowania dokumentacji na przebudowę mostów na Utracie w ciągu ul. Młynarskiej, do czasu ostatecznej decyzji Ministra Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotychczas wykonano prace projektowe za 50 tys. zł, co stanowi połowę wartości całej dokumentacji. Dokończone zostały rozliczenia finansowe na sumę 70 tys. zł za prace przy budowie sygnalizacji świetlnej w Teresinie przy ul. XX-lecia. Osobnymi inwestycjami, do których Urząd Gminy w Teresinie dopłacił w tym roku 562.206 zł, były budowy chodników – w Budkach Piaseckich, w Paprotni (ul Kolbego), w Zielonce. W Szymanowie przy ul. Szkolnej zbudowano chodnik i zatokę autobusową, w Teresinie przy ul. Szymanowskiej – chodnik i miejsca postojowe. Andrzej Wach