starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Komu flaga, komu herb

30-04-2004 08:26

A A A

W dniu 3 maja 2002 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę o przyjęciu herbu i flagi powiatu sochaczewskiego. Nie określała ona jednak zasad używania powiatowych insygniów. Dlatego zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o odznakach i mundurach, na ostatniej, XX sesji radni postanowili przyjąć zasady używania tych symboli. Zgodnie z nimi, prawo używania herbu powiatu przysługuje organom powiatu, powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom. Herb może być umieszczany w szczególności w siedzibach tych organów, w ich salach posiedzeń, na fladze powiatu i pieczęci urzędowej, na pismach starosty, zarządu, przewodniczącego rady oraz materiałach promocyjnych, folderach, mapach, tablicach informacyjnych i innych. Używanie herbu powiatu sochaczewskiego przed podmioty nie wymienione w uchwale wymaga zgody zarządu powiatu.
Flaga powiatu sochaczewskiego może być umieszczana w szczególności na budynkach stanowiących siedziby wyżej wymienionych jednostek powiatowych. Może być również umieszczana na innych budynkach i obiektach, a także w innych godnych miejscach przy okazji świąt lub rocznic państwowych, rocznic upamiętniających istotne wydarzenia w dziejach powiatu, innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu lokalnym. Flaga powinna być utrzymywana w czystości, mieć czytelne barwny i wzór. Nie może dotykać podłogi, ziemi, wody, bruku itp.
Używanie herbu i korzystanie z flagi jest nieodpłatne.
Andrzej Wach