starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Konkurs na stanowisko dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego

28-12-2006 12:39

A A A

Zarząd Powiatu w Sochaczewie, ul. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
ogłasza
Nabór ofert na stanowisko
Dyrektora
Z.O.Z. Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.).

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe i co najmniej 6 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia odyplomowe o kierunku zarządzania w służbie zdrowia i co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym.
• Dobry stan zdrowia
• Obywatelstwo polskie

Warunki zatrudnienia:
• Forma zatrudnienia – powołanie
• Wynagrodzenie ustalane będzie w drodze negocjacji

Zainteresowane osoby prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających:
• Szczegółowe i realne koncepcje funkcjonowania szpitala powiatowego i poradni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej
• Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• Opisany przebieg pracy zawodowej
• Aktualne świadectwo lekarskie
• Oświadczenie o niekaralności
• Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata w terminie do 19 stycznia 2007 roku do godz. 16,oo, w sekretariacie Starostwa w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie” oraz swoim imieniem, nazwiskiem i adresem.