starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Docenili szpital

30-04-2004 08:36

A A A

Aktywna postawa dyrektora Szpitala Powiatowego Michała Milczarka na forum dyskusyjnym Związku Powiatów Polskich oraz wyniki finansowe osiągnie przez sochaczewski ZOZ zostały docenione także przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego został on zaproszony jako reprezentant szpitali powiatowych do dyskusji, jaka odbyła się 21 kwietnia na temat zmian zasad kontraktowania usług medycznych.
Jak twierdzi dyrektor Milczarek, ze sprawozdań szpitali klinicznych wynika, że nie wykonują one ok. 20 proc. kontraktów i po przejściu z obecnego ryczałtowego systemu rozliczeń na system rzeczywisty, oparty o wykonania, istnieje groźba, że nie otrzymają one wszystkich środków, które sobie zaplanowały. Świadczy to też o podnoszeniu poziomu i zwiększającym się zaufaniu chorych do szpitali powiatowych, które w coraz większym stopniu są w stanie wykonywać usługi zarezerwowane dotychczas dla klinik.
W związku z tym kliniki naciskają na władze NFZ, aby zmienić warunki kontraktowania. Równocześnie jednak szpitale powiatowe, w tym szpital w Sochaczewie, notują spore nadwykonania ilości wykonanych usług, od 5 do 40 proc. Dlatego najsprawiedliwsze byłoby podniesienie ceny punktów rozliczeniowych we wszystkich procedurach, co da możliwość zwiększenia dochodów szpitali powiatowych, a szpitale kliniczne zmusi do poszukiwania metod pozyskania pieniędzy. Spotkanie co prawda nie zakończyło się podjęciem ostatecznych decyzji, ale sama jego organizacja i rozpoczęcie dyskusji świadczy o wzrastającym zainteresowaniu rządu sprawami lecznictwa „od środka”, a nie tylko z punktu widzenia ministerstwa. Nam pozostaje nadzieją, że niedługo z dyskusji wynikną decyzje, które wyleczą leczących.
Andrzej Wach