starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Kolejne edycje Homera i Pegaza

30-01-2007 08:53

A A A

Po raz kolejny ruszają programy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych PEGAZ i HOMER – realizowane przez Oddział Mazowiecki PFRON. W tym roku zostały zmienione terminy składania wniosków, a programy są przeznaczona dla:
Program PEGAZ :
a) Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu – adresatami programu są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące, poszukujące pracy lub uczące się ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu, posiadające prawo jazdy.
b) Obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego – adresatami programu są:
- niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadających orzeczenie zaliczeniu do niepełnosprawności (dzieci) oraz o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które są uczniami szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczami kolegiów, studentami pierwszego lub drugiego stopnia, słuchaczami studiów podyplomowych, uczestnikami studiów doktoranckich – bez względu na wiek oraz rodzaj niepełnosprawności
- niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.
c) Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym – adresatami programu są: niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych , uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) oraz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Termin składania wniosków do O/Mazowieckiego PFRON w Warszawie do dnia 28 lutego 2007r.
Program KOMPUTER DLA HOMERA:
Celem programu jest pomoc finansowa osobom niewidomym i niedowidzącym w dostępie do nowoczesnego sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającego: zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się, rozwój intelektualny, zatrudnienie oraz realizację prawa osób niewidomych i niedowidzących prawa do nauki i swobodnego komunikowania się.
Adresatami programu są: niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, uczące się , pracujące lub poszukujące pracy, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu wzroku.
Termin składania wniosków do O/Mazowieckiego PFRON w Warszawie do dnia 15 marca 2007r.
Wnioski do pobrania na stronie : www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. Ziemowita 10 - I piętro nad Wydziałem Komunikacji – pok. 105, tel. (046) 864-18-06.
Szczegółowe informacje nt. realizowanych programów udzielane są w Oddziale Mazowieckim PFRON, Warszawa ul. Grójecka 19/25 tel. (22) 822-32-75.
prac.B.Deperas