starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Programy stypendialne

30-01-2007 08:55

A A A

Powiat Sochaczewski informuje, iż realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
1. „ Matura bez barier – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007” – adresowany do młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą, pobierającej naukę w szkołach prowadzonych/dotowanych przez powiat sochaczewski.
 Całkowita wartość projektu wynosi 313 500 zł
 Wsparciem objętych zostało 313 uczniów
 Kwota przyznanego wsparcia 100 zł miesięcznie (wypłacane za miesiące wrzesień 2006r. – czerwiec 2007r.)
 Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu złożono wnioski o płatność
 W IV kwartale roku 2006 wypłacono I transzę środków finansowych
2. „Studia bez barier – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007” – adresowany do studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu (położonych w granicach Powiatu Sochaczewskiego), którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.
 Całkowita wartość projektu wynosi 26 000 zł
 Wsparciem objętych zostało 13 studentów
 Kwota przyznanego wsparcia 200 zł miesięcznie ( wypłacane za miesiące październik 2006r. – lipiec 2007r.)
 Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu złożono wnioski o płatność
 W IV kwartale roku 2006 wypłacono I transzę środków finansowych
Projekty realizowane są przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

ZOBACZ GALERIE