starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Posiedzenia Zarządu Powiatu - 31.01.2007 r.

05-02-2007 08:51

A A A

* Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach Krystyna Łapczyńska przedstawiła miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w roku 2007. Kwota 1993 zł jest wyższa o 41 zł w stosunku do roku ubiegłego. Aktualnie
w Domu Dziecka przebywa 48 wychowanków w tym 6 z poza terenu powiatu. Decyzja o zatwierdzeniu przedstawionej stawki zapadnie na najbliższym posiedzeniu Zarządu po dokładnej analizie części składowych sporządzonej kalkulacji.
* Również Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie Justyna Nowak – Sobotta przedstawiła wyliczony miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza w roku 2007, który wynosi 1872 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2006 o 144 zł. Dyrektor Nowak - Sobotta poinformowała, iż powyższa stawka nie zostanie podniesiona do chwili poprawy standardów DPS, co jest zgodne z obowiązującymi w tej kwestii przepisami. Zarząd poprosił o szczegółową kalkulację przedstawionej stawki, a decyzja o zatwierdzeniu zapadnie na kolejnym posiedzeniu.
* Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.
* Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dzierżawę terenów rolnych o powierzchni 2,35 ha przylegających do Domu Pomocy Społecznej na okres 3 lat z możliwością miesięcznego wypowiedzenia.
* Zarząd Powiatu wspólnie z dyrektor Justyną Nowak - Sobotta rozważał wstępną możliwość wygospodarowania w budynku Domu Pomocy Społecznej dwóch pomieszczeń na potrzeby hostelu działającego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej.