starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

30-04-2004 08:37

A A A

* Zarząd Powiatu przyjął w dniu 22 kwietnia wnioski dotyczące uposażenia dyrektorów szkół publicznych i placówek oświatowych od 1 stycznia 2004 roku. Wynika to z decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o wyrównaniu uposażeń od początku roku.
* Starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak podpisali porozumienie z władzami powiatu żyrardowskiego na współfinansowanie w roku 2004 Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kosztu działań zespołu dzielą się równo między oba powiaty i wynoszą po 54.800 zł.
* Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Hanna Mielcarz przedstawiła propozycję powołania w ramach ZSS szkoły zawodowej z klasami przysposabiającymi do pracy młodzież upośledzoną w stopniu umiarkowanym. Takie kształcenie specjalistyczne objęłoby trzy etapy i zapewniło możliwość kształcenia do 21, a nawet 24 roku życia. Dotychczas możliwość takiej nauki to szkoły w Lesznie lub Żyrardowie. Jednak takie osoby nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do szkoły, co powoduje konieczność dowożenia ich przez rodziców lub opiekunów. Oddział liczyłby od 6 do 8 osób, konieczne do tego są dwa dodatkowe etaty nauczycielskie. Starosta Józef Gołębiowski postanowił, że Zarząd, widząc potrzebę powstania takiej placówki, powróci do propozycji po policzeniu kosztów i ustaleniu ostatecznych warunków lokalizacyjnych, które pojawią się w maju.
* Dyrektor Szpitala Powiatowego Michał Milczarek poinformował o wynikach spotkania z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich i Narodowego Funduszu Zdrowia.
* Starosta Józef Gołębiowski podpisał 5 postanowień uzgadniających decyzje o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych.
Andrzej Wach