starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Merytoryczna sesja

05-02-2007 08:53

A A A

Zaraz po Sesji Budżetowej, 2 lutego odbyła się VII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie. Posiedzenie miało charakter merytoryczny, podjęto pięć uchwał oraz dokonano wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Nowi przedstawiciele
W związku ze zmianą władz powiatu sochaczewskiego po wyborach samorządowych konieczne były zmiany w uchwałach w sprawach przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Związku Powiatów Polskich. zmiany polegają na wytypowaniu nowych przedstawicieli naszego powiatu do reprezentowania w organizacjach. I tak w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury będzie nas reprezentował wicestarosta Piotr Osiecki, natomiast w Związku Powiatów Polskich starosta Tadeusz Koryś.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rada przyjęła Program Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. Do opracowanego programu wpłynęły uwagi od trzech organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego: Stowarzyszenia „E-Sochaczew”, UKS „Siódemka” oraz Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego. Większość uwag i propozycji została uwzględnionych, natomiast program niebawem zostanie opublikowany na stronach internetowych starostwa.
Gabinety dla ZOZ-u
Radni wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń przy ulicy Ziemowita. W tej sytuacji Zarząd Powiatu podpisze umowy z sochaczewskim szpitalem na dalsze wynajmowanie pomieszczeń na gabinety stomatologiczne bez konieczności ogłaszania przetargu.
Komisja Bezpieczeństwa
Rada Powiatu wybrała swoich przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Sochaczewskim. W komisji zasiądą Wiesław Domagalski i Tomasz Połeć.

Adam Lemiesz