starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Przesłuchania w toku

07-02-2007 09:36

A A A

Trwają przesłuchania kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Komisja, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Powiatu, p.o. dyrektora Szpitala Franciszek Pasiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Artur Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Sylwester Szymański, trzeci dzień prowadzi rozmowy i sprawdza merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kandydatów do kierowania sochaczewskim szpitalem. do składu komisji zaproszony został także wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Wojciech Zbytniewski, jednakże w pracach tejże uczestniczyć nie może.
Z konkursu wykluczone zostały kolejne dwie osoby. Jeden kandydat sam zrezygnował, natomiast drugi nie potrafił udokumentować zawartych w swojej ofercie trzech lat pełnienia funkcji na stanowiskach kierowniczych. Zatem zostało już tylko sześciu kandydatów. Nie należy się także spodziewać wyboru dyrektora w tym tygodniu, bowiem członkowie komisji będą pisemnie wyrażali opinię o każdym z kandydatów. Dopiero Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opiniami i głębokiej analizie podejmie ostateczną decyzję.