starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Jak zdobyć paszport?

12-02-2007 09:46

A A A

W związku ze zmianą zasad składania wniosków paszportowych i odbioru dokumentów przedstawiamy informacje dotyczące nowej procedury.
Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu musi to uczynić osobiście w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65. Do wniosku muszą być załączone dwie kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle. Należy również przedstawić do wglądu dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. W przypadku wymiany należy dołączyć ostatnio posiadany paszport. Do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej. Od 1 stycznia opłaty paszportowe powinny być dokonywane na nowy numer konta:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Organizacyjno-Administracyjny nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000 z dopiskiem: opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport.

Wysokość opłaty za wydanie paszportu to 140 zł normalna i 70 złotych opłata ulgowa.
Odbiór paszportu następuje w ciągu miesiąca w Warszawie przy ulicy Kruczej 5/11. Odbiór musi być dokonywany osobiście.
Jak informuje Beata Diem, zajmująca się w sprawami paszportowymi w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, najwięcej problemów wiąże się z obowiązkiem osobistego złożenia dokumentów w Starostwie i odbiorem w Warszawie. Często zdarzają się także wpłaty na niewłaściwe konto.
Szczegółowe informacje dotyczące paszportów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, tel. 46 864 18 66 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Paszport można odebrać osobiście w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11 w poniedziałki i czwartki od 8 do 17.30, wtorki, środy i piątki od 8 do 15, tel. 22 622 36 18.

ZOBACZ GALERIE