starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Przyjaciel Rodziny

12-02-2007 09:50

A A A

2 lutego 2007 roku Fundacja Ernst & Young rozpoczęła drugą edycję konkursu „PRZYJACIEL RODZINY”. Jego celem jest wyróżnienie pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny (PCPR) oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS), którzy z pasją i oddaniem wspierają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
„Przyjaciel Rodziny” to jedyna ogólnopolska inicjatywa promująca najlepszych pracowników PCPR i MOPS bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze rodzicielstwa zastępczego. Kompetencja i wiedza połączone z życzliwym nastawieniem to poszukiwane przez nas cechy pracowników, dzięki którym wzrasta liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Razem z rozwojem konkursu, chcemy zainicjować poważną debatę nad jakością współpracy między pracownikami samorządowymi a zwykłymi rodzinami decydującymi się na opiekę nad osieroconymi dziećmi - podkreśla Renata Hayder, Prezes Fundacji
Organizator konkursu, Fundacja Ernst & Young, od ponad czterech lat pomaga dzieciom, które udało się ocalić przed pobytem w państwowych domach dziecka, oraz rodzinom, które je przygarnęły. Regularnie monitoruje sytuację rodzinnych placówek w całym kraju i stara się wesprzeć je w rozwiązywaniu problemów poprzez m.in. organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie programu pomocy psychologicznej, a także finansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją czy promocją idei rodzicielstwa zastępczego.
W poprzedniej edycji konkursu zwyciężczynią została p. Grażyna Dziedzic, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, którą nominowało 98 rodzin spośród 138 będących pod jej opieką. Ze wszystkich powiatów w Polsce zebrano 1217 głosów oddanych na 324 pracowników socjalnych.
Nominacje do II edycji Konkursu mogą zgłaszać: rodzice zastępczy i prowadzący rodzinne domy dziecka z terenu całej Polski. Formularze nominacyjne dostępne są w każdym PCPR/MOPS czy OAO oraz na stronie www.przyjacielrodziny.pl.
Nagrody wręczy Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik–Rostkowska.
Informacje o laureatach konkursu przekazane zostaną m.in. do starostów powiatów, wojewodów oraz prezydentów miast, z których pochodzą. Zwycięstwo będzie czytelnym sygnałem dla wszystkich, że dany powiat czy miasto ma pracowników rozumiejących
i aktywnie wspierających ideę rodzicielstwa zastępczego.