starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Przesłuchano kandydatów

12-02-2007 09:53

A A A

Zakończyły się przesłuchania kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Komisja, w skład której weszli członkowie Zarządu Powiatu, p.o. dyrektora Szpitala Franciszek Pasiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Artur Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Sylwester Szymański, trzy dni (5, 6 i 7 lutego) prowadziła rozmowy i sprawdzała merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kandydatów do kierowania sochaczewskim szpitalem. Do składu komisji zaproszony został także wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Wojciech Zbytniewski, jednakże w pracach tejże uczestniczyć nie mógł.
Z konkursu wykluczone zostały kolejne dwie osoby. Jeden kandydat sam zrezygnował, natomiast drugi nie potrafił udokumentować zawartych w swojej ofercie trzech lat pełnienia funkcji na stanowiskach kierowniczych. Zatem zostało już tylko sześciu kandydatów. Członkowie Komisji wyrażą teraz pisemną opinię o każdym z kandydatów. Dopiero Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opiniami i głębokiej analizie podejmie ostateczną decyzję.