starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Klaster jako element innowacyjności

19-02-2007 08:26

A A A

Ponad 100 mln euro w latach 2007-2013 może zostać przeznaczone na wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na zakładanie lokalnych systemów produkcyjnych, zwanych klastrami.
Klastry będą mogły uzyskać wsparcie w ramach działania 5.1. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców, projekty doradcze, szkoleniowe i inwestycyjne w zakresie tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania, działań marketingowych i powiązań kooperacyjnych.
Klastry przemysłowe to regionalne skupiska firm o podobnym charakterze branżowym. Klastry tworzą producenci z dostawcami, odbiorcami oraz instytucje tj. politechniki, uniwersytety, jednostki normalizacyjne, stowarzyszenia handlowe, czy instytucje finansowe. Choć firmy skupione w klastrach prowadzą komplementarną działalność gospodarczą wciąż ze sobą konkurują. Jednak prowadzenie wspólnych przedsięwzięć pozwala im uzyskać korzyści ze wzajemnej wymiany informacji.
Koncepcja klastra jest jednym ze sposobów na podniesienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie współpracy w niektórych obszarach, podczas gdy w pozostałych utrzymywana jest dynamiczna rywalizacja. Regionalny charakter klastra wynika głównie z korzyści współpracy sąsiadujących ze sobą firm. Im bliżej są ulokowane, tym skuteczniejsza i mniej kosztowna jest logistyka transportowa, komunikacyjna i informacyjna. Dzięki współpracy powstaje struktura ułatwiająca przepływ informacji, sprzyjająca procesom wymiany technologii, pobudzająca innowacyjność, wspomagająca tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz nowych miejsc pracy.
Wśród najważniejszych polskich klastrów należy wymienić Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina S.A.”, Klaster Informatyczny „ICT Pomerania”, Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka”, czy Polski Klaster Morski skupiony wokół Gdyni.
oprac. A.L. na podstawie materiałów Ministerstwa Gospodarki

Klaster jest spolszczeniem angielskiego słowa „cluster” (tłum. grono, skupisko). W literaturze polskojęzycznej funkcjonuje również pojęcie grona oraz przeniesione z języka francuskiego pojęcie lokalny system produkcyjny.

ZOBACZ GALERIE