starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Kredyt i obligacje

05-05-2004 13:11

A A A

Kredyt i obligacje
Dwudziesta pierwsza sesja Rady Powiatu tej kadencji rozpocznie się 7 maja 2004 roku o godz. 12,oo w sali konferencyjnej starostwa powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. W programie merytorycznym przewodniczący rady Andrzej Grabarek przewidział dyskusję i podjęcie decyzji w sprawie rozdysponowania środków pozostałych z roku 2003, zaciągnięcia kredytu, emisji obligacji powiatowych oraz wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Jak zwykle sesję zakończą informacje z prac zarządu i prezydium rady, wnioski, interpelacje radnych oraz sprawy różne.
Andrzej Wach