starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Nowi mianowani

20-07-2004 10:59

A A A

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił listę nauczycieli, którzy w dniach 6 i 7 lipca zaliczyli egzamin na stopień nauczyciel mianowanego. Zrobili to zresztą wszyscy, którzy do 30 czerwca złożyli wnioski o nadanie nowego stopnia.
W Zespole Szkół w Teresinie mianowania uzyskali – Anna Biernat (język polski), Jan Kamionka, Marcin Odolczyk, Julian Żelewicz (przedmioty zawodowe); w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Załuskowie – Marzena Kobierecka i Ewa Sobczyk (internat); w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Paweł Dymek (historia) i Agnieszka Więcek (matematyka); w Zespole Szkół Specjalnych Renata Karaś (nauczanie zintegrowane); w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Wioletta Pietrzak (język angielski) i w Zespole im. J. Iwaszkiewicza Małgorzata Krul (przedmioty zawodowe).
Na początku sierpnia otrzymają oni akty nadania stopnia, zaś od września przeszeregowania w kategorii zatrudnienia.
Żaden z egzaminatorów ani egzaminowanych nie wnosił żadnych uwag do przebiegu ani pracy komisji. Gratulować więc należy wiedzy oraz wiążących się z tym gratyfikacji finansowych.
Andrzej Wach