starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Rehabilitacja dla niepełnosprawnych

06-09-2004 13:44

A A A

Pierwsze po wakacjach posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej przy staroście sochaczewskim, odbyło się 26 sierpnia. Głównym tematem, jaki zaproponował przewodniczący rady Zbigniew Madej, była możliwość zwiększenia pieniędzy na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Ponieważ na ten rok pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały rozdzielone, postanowiono na ten cel zaproponować przeznaczenie 20 tysięcy złotych z dotychczas przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i materiały pomocnicze.
Decyzja ta spowodowana jest zwiększonym w tym roku zainteresowaniem turnusami rehabilitacyjnymi. Ponieważ dysponowanie pieniędzmi PFRON należy do zadań Rady Powiatu, na najbliższej sesji zostanie przedstawiony radnym projekt uchwały w tej sprawie.
Na posiedzeniu omówiony został program przebiegu XI Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych, na które w imieniu honorowych patronów - senator Jolanty Popiołek i dyrektora mazowieckiego oddziału PFRON Kazimierza Libidzkiego zaprosiła Jadwiga Dąbrowska. Zawody odbędą się 10 i 11 września na obiektach sportowych MKS „Orkan” przy ul. Warszawskiej 82, a organizowane są w ramach Europejskiego Roku Edukacji Poprzez Sport.
Andrzej Wach