starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Program „Aktywny samorząd”

06-02-2018 13:16

A A A

Rada Powiatu w Sochaczewie na sesji 30 stycznia br. podjęła decyzję o przystąpieniu po raz kolejny przez powiat sochaczewski do realizacji w 2018 rok programu „Aktywny Samorząd”.       

Realizowany z sukcesami od kilku lat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie program to forma wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Ma on na celu likwidację barier ograniczających ich społeczne i zawodowe funkcjonowanie oraz wyeliminowanie przeszkód w dostępie do edukacji. Projekt realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w kolejnych miesiącach określi szczegółowo zakres programu na 2018 r. Na jego podstawie upoważnione osoby potrzebujące będą mogły składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- Program „Aktywny Samorząd” umożliwia samorządom włączanie się w działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych - mówi Katarzyna Kajak, dyrektor PCPR.

Samorząd na częściowe pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu otrzyma do 6,5% środków wydatkowanych na realizację zadań.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

ZOBACZ GALERIE