starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

„Wrzesień 1939 roku bez tajemnic"

07-02-2018 08:41

A A A

Pod patronatem Jolanty Gonta starosty sochaczewskiego 23 marcu b.r. odbędzie się już po raz drugi międzyszkolny konkurs historyczny „Wrzesień 1939 roku bez Tajemnic”. Jest on skierowany do uczniów klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu sochaczewskiego oraz szkół położonych w gminach sąsiadujących. Jego organizatorami są: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Stowarzyszenie „Nasz Zamek” oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Do konkursu zaproszeni są uczniowie zainteresowani najnowszą historią Polski, walkami w kampanii wrześniowej 1939. Ma on na celu rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji historycznych zawartych w różnych źródłach. Do rozwiązania będzie test oraz napisanie rozszerzonej wypowiedzi o kampanii wrześniowej 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu bitwy nad Bzurą. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 25 kwietnia 2018 r. w na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Laureaci, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, których sponsorami są firma Retail Park Sochaczew sp. z o.o. i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie.

Szkoła, która chce wziąć udział w tym wydarzeniu musi wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go w terminie do 3 marca 2018 r. na adres organizatora: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie; ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 63; 96-500 Sochaczew z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE