starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Iwaszkiewiczu

09-02-2018 11:13

A A A

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został uchwalony przez Radę Ministrów jako program wieloletni na lata 2016-2020. Jego celem jest  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Trzeci  priorytet tegoż programu zakłada   rozwijanie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez promowanie  i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych realizowany przez biblioteki szkolne.

Na zakup nowości wydawniczych każda z bibliotek w naszej szkole otrzymała  15 000,00 zł, z czego 80 %  stanowi kwota dotacji, a 20% to wkład własny  organu prowadzącego, którym jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Dokonywanie zakupów zostało poprzedzone konsultacjami przeprowadzonymi przez

nauczycieli bibliotekarzy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Wypowiadali się oni na temat swoich zainteresowań czytelniczych oraz zgłaszali propozycje odnośnie zapotrzebowań czytelniczych. Efektem tych konsultacji było zakupienie:

 • do biblioteki liceum ogólnokształcącego 624 książek oraz 8 audiobooków
 • do biblioteki technikum 725 książek oraz 6 audiobooków.

Jednocześnie w szkole realizowane były  zadania zawarte w Projektach napisanych dla naszego Technikum i Liceum Ogólnokształcącego:

 • współpraca szkoły z biblioteką pedagogiczną i publiczną  / wspomaganie  w ramach sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy /,
 • organizacja Narodowego Czytania „Wesela” St. Wyspiańskiego,
 • "Czytam i polecam" - promowanie przez uczniów przeczytanych książek w formie recenzji, plakatów oraz prezentacji multimedialnych,
 • "Zwyczaje i tradycje różnych narodów w tekstach kultury" - przedstawianie przez uczniów zwyczajów i kultury wybranych krajów opisanych w przeczytanych książkach, m.in. prezentacja książki Yeonmi Park – „Przeżyć. Droga dziewczyny z Korei Północnej do wolności",
 • Co jadają bohaterowie literaccy? Kulinaria w literaturze – konkurs, w którym uczniowie przygotowywali słodkie dania zainspirowane literaturą oraz przedstawiali źródła swoich inspiracji, czytając fragmenty tekstów literackich,
 • bookcrossing na terenie szkoły,
 • prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży,
 • dostosowanie organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów: zmieniono regulamin biblioteki szkolnej z możliwością wypożyczeń na czas wakacji,
 • rozbudowa zakładki Biblioteka  na stronie internetowej szkoły, umieszczanie informacji o nowościach w bibliotece,  
 • angażowanie uczniów do pracy przy opracowywaniu zakupionych książek np.: okładanie, ustawianie na półkach, itp.),
 • spotkanie z blagierem książkowym promujące zalety czytania.

Fundusze z NPRCz zostały przez bibliotekę szkolną w pełni wykorzystane. Książki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów tj. zakupy tym  razem nastawione były przede wszystkim na beletrystykę, która  w nowościach miała spore zaległości.

Dzięki wzbogaconemu księgozbiorowi biblioteka ożyła.  Każdy czytelnik może znaleźć ciekawą książkę dla siebie. W ciągu czterech miesięcy: od września do grudnia nastąpił wzrost czytelnictwa w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego.

E. Sobczyńska, R. Gasik

 

 

ZOBACZ GALERIE