starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Pałac w Szymanowie z szansą na remont

12-02-2018 14:21

A A A

Prawdopodobnie jeszcze z tym roku obiekty szkolne Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Szymanowie doczekają się remontu. Możliwość pozyskania środków na ten cel przez zgromadzenie sióstr stało się możliwe dzięki ministrowi Maciejowi Małeckiemu, sekretarzowi stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Jolancie Gonta, staroście sochaczewskiemu. Odpowiadając na potrzeby społeczności Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek zarówno minister, jak i władze powiatowe podjęli decyzję o pomocy finansowej dla szymanowskiej placówki.

 

Do Ministerstwa Finansów poseł Małecki złożył wniosek o zwiększenie wydatków w części dotyczącej województwa mazowieckiego na rezerwy ogólne i celowe, z tego: 300 tys. zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych i wydatki majątkowe, na zadania takie jak: „Remont XVIII-wiecznego Zespołu Pałacowego książąt Lubomirskich w Szymanowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 92/17/57”. Wiadomo już, iż wniosek zyskał aprobatę ministerstwa i wkrótce środki mogą trafić do Szymanowa.

Z inicjatywy ministra Małeckiego zostało zorganizowane spotkanie w tej sprawie. Uczestniczyli w nim także starosta sochaczewski Jolanta Gonta, Tomasz Szlązak, dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz przedstawicielki Klasztoru – s. Leticja i s. Krystiana. Jak zaznaczają niepokalanki, klasztorowi szczególnie zależy na wymianie stolarki okiennej w szkolnych obiektach, na ten czas to blisko sto okien. - Posiadamy już wymagane pozwolenia oraz gotowy projekt dotyczący tego typu termomodernizacji – podkreślały.

Jak przy każdej realizacji tego typu zadania, z punktu widzenia formalnego zostanie ono podzielone na dwa piony. - Pierwszy z nich to pion administracyjno-urzędowy i zdobycie wszystkich pozwoleń. Droga administracyjna jest o tyle ułatwiona, iż starosta Jolanta Gonta już na wstępie zadeklarowała chęć współpracy i potraktowanie tego zadania jako priorytetowe, a to dla nas niezwykle ważne. Drugi pion dotyczy budżetu i wypłaty środków po analizie wniosku do wojewody oraz rozliczenie tej dotacji budżetowej – mówił dyrektor Szlązak.

Przed Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanek teraz duże wyzwanie. W pierwszej kolejności należy ustalić zakres robót, stworzyć kosztorys inwestorski. Następnie szymanowska jednostka złoży wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dotacji celowej. Po jego analizie władze wojewódzkie będą mogły przekazać środki do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, wówczas też rozpocznie się etap postępowania przetargowego, a następnie po wyłonieniu wykonawcy, realizacja projektu. – To dla nas bardzo dobra informacja. Wymiana okien w naszym zespole pałacowym stanowi bardzo oczekiwaną inwestycję. Stąd już teraz serdecznie dziękujemy za wykazane zainteresowanie i wskazanie możliwości zdobycia środków na to zadanie, którego udziela nam minister Maciej Małecki i starosta sochaczewski Jolanta Gonta. Wierzymy, że uda się pozyskać pieniądze i okna w budynkach szkoły zostaną wreszcie wymienione – mówiła s. Leticja.

Z kolei, minister Małecki i starosta Gonta wspólnie przyznali, że z radością odnoszą się do pomysłu sióstr niepokalanek na temat zakładanej inwestycji. Podkreślali, że wszelkie zadania mające na celu poprawę warunków kształcenia i bezpieczeństwa uczennic zawsze stanowią priorytet inwestycyjny.

 

Przypomnijmy, że historia szymanowskiej szkoły sięga roku 1907, w którym siostry niepokalanki otrzymały od władz zaborczych pozwolenie na otwarcie placówki szkolno-​wychowawczej w Królestwie. Była to ostatnia z sześciu fundacji Marceliny Darowskiej, założycielki Zgromadzenia. Pałac Konstantego Lubomirskiego, w którym dziś mieści się szkoła, został zakupiony w 1907 roku przez arystokratkę Marię Ciechanowską. Dziś, poza liceum ogólnokształcącym funkcjonują tu dwie klasy gimnazjalne. W zespole pałacowym uczennice korzystają m.in. z klasopracowni, sali gimnastycznej, internatu, czy refektarza. Modernizacja stolarki okiennej znacząco poprawi współczynniki energetyczne obiektów, niewykluczone, że przy okazji przeprowadzony zostanie też remont wentylacji grawitacyjnej.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE